« Najít podobné dokumenty

Obec Těchonín - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - železniční přejzdy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Těchonín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - železniční přejzdy
MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK
odbor správní a dopravy
<br> Masarykovo nám.166,564 01 Žamberk
<br>
<br> Čj.: MUZBK-4728/2019/SPDO-3
<br>
<br>
<br>
<br> Spisová značka: MUZBK-4728/2019/SPDO
Spis.skart.znak,lhůta: 280.10.1 S5
Počet listů/příloh/listů příloh: 3/1/3
<br> Vyřizuje: Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
Telefon: XXX XXX XXX
E-mail: k.halbrstatova@zamberk.eu
ID datové schránky: ia9b3gu
<br> Datum: 01.03.2019
*
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
<br>
Městský úřad Žamberk,odbor správní a dopravy (dále jen "správní orgán") jako příslušný
správní úřad dle ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o
provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním
provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),a dle
ustanovení § 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„správní řád“) na základě žádosti,kterou podala společnost Chládek a Tintěra,Pardubice a.s.<,>
IČO 25253361,K Vápence 2677,530 02 Pardubice,kterou zastupuje LETS DZ s.r.o <.>,IČO
06569030,5.Května 1378,516 01 Rychnov nad Kněžnou ze dne 22.02.2019 a po předchozím
písemném vyjádření příslušného orgánu Policie ČR,Krajského ředitelství policie Pardubického
kraje,Územního odboru Ústí nad Orlicí,Dopravního inspektorátu v Ústí nad Orlicí,vydaného
pod č.j.: KRPE-14739-1/ČJ-2019-171106 ze dne 21.02.2019
<br> s t a n o v u j e
<br> v souladu s ustanovením § 77 odst.5 zákona o silničním provozu a vyhlášky
č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích přechodnou
úpravu provozu na pozemních komunikacích
<br> na pozemní komunikaci:
<br> MK/ul.Nádražní v Jablonném nad Orlicí žel.přejezd P4074
<br> VÚK v Těchoníně - k.ú.Celné žel.přejezd P4082,P4083
<br> VÚK v k.ú.Těchonín žel.přejezd P4080
<br> v místě: Jablonné nad Orlicí,Těchonín - Celné,Těchonín
<br> z důvodu: uzavírky železničních přejezdů č.P4074,P4082,P4083,P4080 při brouše...

Načteno

edesky.cz/d/2757138

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Těchonín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz