« Najít podobné dokumenty

Obec Vysočany - Výzva k předložení nabídky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vysočany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výzva k předložení nabídky
Výzva k předložení nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu
<br> na provedení stavebních prací
<br> název akce
<br> Realizace chodníku ve Vysočanech SO 104
<br> Zadavatel: Obec Vysočany
<br> Obsah:
<br> Vysočany 130,679 13 p.Sloup IC 00281301 Statutární zástupce: Bc.XXXXX XXXX - starosta
<br> e-mail: starosta©vysocany.com
<br> Předmět a rozsah zakázky
<br> Lhůta výstavby,cenová nabídka
<br> Zadávací dokumentace
<br> Obsah nabídek
<br> Přílohy nabídky
<br> Lhůta pro podání nabídek a označení nabídek: Hodnocení nabídek
<br> Práva zadavatele
<br> ????řwpř
<br> 1.Předmět a rozsah zakázky:
<br> Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je realizace chodníku ve Vysočanech SC 104,v místní části Molenburk.Předpokládaná hodnota zakázky je cca 360.000 Kč bez DPH <.>
<br> Stručný popis stavby:
<br> Jedná se o stavbu chodníku v k.ú.Molenburk <.>
<br> Zadávací dokumentaci tvoří text této výzvy,soupis prací a situace.Obeslaným uchazečům bude ZD zaslána společně s výzvou,ostatním zájemcům bude poskytnuta do 3 pracovních dnů od objednávky na CD zdarma při osobním vyzvednutí či e-mailem.Objednávky nutno doručit elektronicky či poštou na adresu zadavatele,nejpozději však 3 pracovní dny před koncem lhůty pro podání nabídek <.>
<br> Případné dotazy k zadávací dokumentaci je nutno doručit nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek <.>
<br> Tato zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek v rámci výběrového řízení malého rozsahu na stavební práce.Zadávací řízení je řešeno mimo režim zákona č.134/2016 Sb <.>,o veřejných zakázkách,ve znění pozdějších předpisů (dále jen “Zákon"),zadavatel se však v dokumentech odkazuje na vybrané odstavce zákona,které je uchazeč povinen respektovat <.>
<br> 2.Lhůty výstavby,cenová nabídka Místem plnění veřejné zakázky je obec Vysočany <.>
<br> Zadavatel předpokládá realizaci v rozmezí duben až květen 2019 (uchazeč může nabídnout kratší lhůtu plnění)
<br> Rozdělení výstavby do jednotlivých měsíců se nepředep...

Načteno

edesky.cz/d/2745413

Meta

Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vysočany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz