« Najít podobné dokumenty

Obec Jitkov - Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 17.2.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Jitkov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 17.2.2019
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č.3 ze dne 17.2.2019
<br>
Zasedání se konalo v penzionu Jitkovský mlýn,na základě pozvání majitele XXXX XXXXXXXX <.>
<br> Majitel zastupitelstvo provedl po objektu a seznámil s průběhem dosavadních a budoucích
<br> prací <.>
<br>
Zastupitelstvo obce Jitkov (dále jen zastupitelstvo) bylo zahájeno ve 14:20 starostou obce
<br> Petrem Kubátem (dále jen předsedající) <.>
Přítomno: 7 členů zastupitelstva,jednání je usnášeníschopné <.>
<br>
Předsedající navrhl určit zapisovatelem XXXXX XXXXXX a ověřovateli Danu Kubátovou a Věru
<br> Mrtkovou.K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy <.>
<br> Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelem tohoto zasedání XXXXX XXXXXX
<br> a ověřovateli tohoto zápisu Danu Kubátovou a Věru Mrtkovou <.>
Usnesení č.1/17/2/2019 bylo schváleno 7-0-0
<br>
Předsedající seznámil s návrhem programu.Nebyly vzneseny žádné další body <.>
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce bude jednat dle předloženého programu:
<br> 1.Kontrola zápisu a usnesení z minulého jednání
2.Finanční příspěvek na nákup ultrazvuku
3.Dotace
4.Schválení nového člena DSO Podoubraví
<br> 5.Jednání ohledně stoupacího pruhu na hlavní silnici
6.Zpráva z valné hromady LDO Přibyslav
<br> 7.Prapor obce
<br> 8.Letecké snímkování
<br> 9.Oslavy 750 let obce
10.Kácení stromů
<br> 11.Výsadba stromů
12.Stav PO v obci
13.Smlouva o uzavření budoucí smlouvy
<br> 14.Ohňostroj
15.Různé
<br> Usnesení č.2/17/2/2019 bylo schváleno 7-0-0
<br>
<br> 1.Kontrola zápisu a usnesení z minulého jednání
Všichni členové zastupitelstva byli seznámeni se zápisem z minulého jednání a nemají k němu
<br> žádné výhrady.Kontrola plnění usnesení z minulého jednání:
➢ Dotazník pro občany obce – XXXXX XXXXX informoval o vytvoření a roznešení dotazníků.Již
<br> je ukončen jejich sběr a proběhne vyhodnocení <.>
<br> ➢ Fréza na sníh – XXXXX XXXXX informoval o poptávce fréz,bohužel vhodné frézy o optimálním
<br> výkonu jsou již vyprodány a letošní zimu již nebudou naskladněn...

Načteno

edesky.cz/d/2741637

Meta

Stavby   Jednání zastupitelstva   Stavební informace   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Jitkov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz