« Najít podobné dokumenty

Městys Drásov - Zápis ze zasedání zastupitelstva 18.2.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Drásov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zasedání zastupitelstva 18.2.2019
Městys Drásov Zastupitelstvo městyse Drásov
<br> z A P 1 5 ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov,konaného dne 18.2.2019,od 18:00 hodin <.>
<br> Místo konání: zasedací místnost v budově Úřadu městyse Drásov Přítomni: 14 dle prezenční listiny (příloha 1),veřejnost Omluveni: 0
<br> Zahájení zastupitelstva,Zasedání zastupitelstva městyse bylo zahájeno v 18:00 hodin v prostorách zasedací místnosti v budově Uřadu
<br> městyse Drásov.Jednání zahájila a řídila starostka městyse Drásov Mgr.XXXXXXX XXXXXXX.Zastupitelé a veřejnost byli s programem řádně seznámeni způsobem v místě obvyklým,materiály pro jednání zastupitelstva byly rozeslány v elektronické podobě.Předsedající z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatovala,že přítomno je 14 členů zastupitelstva (z celkového počtu 15 členů),takže zastupitelstvo je usnášeníschopné <.>
<br> Následně bylo přistoupeno k určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu ze zasedání <.>
<br> 1.Technický bod
<br> Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu Předsedající určuje zapisovatelkou zápisu paní lvu Stěpánkovou a ověřovateli zápisu pana Zdeňka Sítaře a pana
<br> Martina Dvořáka <.>
<br> V 18:02 hod.se dostavil zastupitel pan MUDr.XXXXXXXX XXXXXXX,je přítomno XX z XX členů zastupitelstva městyse <.>
<br> Schválení programu zasedání
<br> Mgr.Bočková navrhla doplnění programu jednání o 3 body ato v části:
<br> 2.Majetkoprávnízáležitosti: Dodatek č.] smlouvy o vytvoření společného školského obvodu spádové školy pro předškolní vzdělávání uzavřené mezi Městysem Drásov a obcí Skalička
<br> 3.Finanční záležitosti: Veřejnoprávní smlouva na poskytnutí neinvestiční dotace ČOV Drásov-Malhostovice Veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí neinvestičních dotací spolkům-Volejbalové sdružení Drásov,TJJ Lucky Drásov,SK Drásov
<br> Předsedající vyzvala zastupitele kpřipomínkám nebo jiným návrhům a ke schválení programu zasedání.K upravenému návrhu programu jednání nebyly vzneseny připomínky,návrhy <.>
<br> ].Technický bod: Určení...

Načteno

edesky.cz/d/2739375

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Drásov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz