« Najít podobné dokumenty

Obec Slapy - Oznámení o zahájení společ. řízení, pozemek č. parc. 278/25, kat. ú. Přestavlky u Slap

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Slapy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

c-par-278-25-septik.pdf
-._» 9 u;
<br> 1 i tmm _ <.>,„ a |,3 5 L <.>
<br> ŠM,i-K:,:íi' i,__,-_j]„ / Hakl 1 i 2
<br> i
<br> < |
<br> _5„ Qt
<br> — |
<br> JI
<br> E
<br> w.<.>.—ww.hu „„.jv <.>,„ „
<br> ČERNOSICE
<br> Město Černošice
<br> Městský úřad Černošice » odbor životního prostředí Oddělení vodního hospodářství
<br> Podskalská 1290/19
<br> 120 00 Praha 2
<br> zivotni©mestocernosice.cz
<br> Inn-_
<br>.: <.>
<br> Dle rozdělovníku
<br> oprávněná úřední osoba: Bc.XXXXX XXXXXXXXXXX Telefon: XXX XXX XXX
<br> E-mail: petra.iankovicova©mestocernosicecz počet stran: 3
<br> spzn.: S—MUCE 68259/2018 OZP/V/Ja
<br> č.j.: MUCE 7801/2019 OZP/V/Ja
<br> Praha,dne 4.2.2019
<br> Věc: Tříkomorový septik s biologickým filtrem pro rekreační objekt na pozemku č.parc.278/25 v kat.ú.Přestavlky u Slap
<br> OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
<br> Městský úřad Černošice,jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle 5 108 odst.1 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (dále vodni zákon),ve znění pozdějších předpisů,a stavební úřad příslušný podle 5 94j odst.1 zákona č.183/2008 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,(dále jen stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,oznamuje,v souladu s 5 115 vodního zákona a,že na návrh Jana Růžičky,nar.: 12.8.1975,bytem Feřtekova 543/15,181 00 Praha 8,zastoupen na základě plné moci Věrou Růžičkovou,Severozápadní V.454/1,141 00 Praha 4,bylo zahájeno řízeni:
<br> !.podle 5 94j stavebního zákona,společné územní a stavební řízení
<br> Il.podte 5 8 odst.1 písm.c) a 5 38 odst.7 vodního zákona,povolení k vypouštění odpadních vod z jednotlivé stavby pro bydlení do vod podzemních přes půdní vrstvy
<br> ve věci tříkomorový septik s biologickým filtrem pro rekreační objekt na pozemku (3.parc.278/25 v kat.ú.Přestavlky u Slap <.>
<br> Z předložené projektové dokumentace „K výstavbě domovní čistírny odpadních vod vobci Slapy,na pozemku p.č.278/25,vk.ú.Přestavlky u Slap",kterou v červenci 2018 vypracoval Pavel Bělé,au...

Načteno

edesky.cz/d/2735978

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Slapy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz