« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Kníničky - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Více informací

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Kníničky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

pravnik-1.pdf [98,63 kB]
0 _z N A M E NÍ o VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br> Tajemník Úřadu městské části města Brna,Brno-Kníničky <,>
<br> \:
<br> v souladu s ust.& 7 zákona c.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění pozděj ších předpisů (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.) <,>
<br> vyhlašuj e
<br> výběrové řízení na funkční místo právník stavebního úřadu Uřadg městské části města Brna Brno— Kníničky
<br> Místo yy'konu práce: Úřad městské části města Brna,Emo—Kníničky,Nová ] !,Brno-Kníničky
<br> Platové podmínky: se řídí zákonem č.262/2006 Sb <.>,zákoník práce a nařízením vlády č.341/2017 Sb <.>,o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,ve znění pozdějších předpisů (platová třída 1 l,platový tarif od 20.720,—Kč — 31370,- Kč+ příplatky dle nařízení vlády) <.>
<br> Náplň práce — výkon stavebního úřadu - přestupky na úseku stavebního řádu » výkon komplexních právních činností v jednotlivých oborech státní správy nebo samosprávy včetně zastupování veřejných zájmů v soudních sporech
<br> Pracovní poměr - pracovní poměr na dobu neurčitou
<br> - zkušební doba 3 měsíce
<br> Požadavky: - vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském programu v oboru právo
<br> — znalost problematiky stavebního práva a dalších právních předpisů upravujících činnost státní správy a samosprávy
<br> - dobrá znalost práce na PC (MS Ofňce)
<br> — schopnost analyticky a koncepčně myslet
<br> - dobré komunikační a rozhodovací schopnosti
<br> - samostatnost,flexibilita,ochota dále se vzdělávat
<br> - občanská & morální bezúhonnost
<br> Výhodou: - praxe v oboru stavební právo
<br> — praxe v samosprávě a státní správě - znalost ASPI,VITA software
<br> Uzávěrka přihlášek:
<br> do 18.03.2019 (včetně) do 15:00 hodin na adresu: ÚMČ Brno—Kníničky,Nová 11,635 00 Brno v obálce označené nápisem „Výběrové řízení _ právník“ <.>
<br> Přihlášky přijaté (doručené) na podatelnu úřadu po tomto datu budou z výběrového řízení vyřazeny,a to i v případě,že byly pod...

Načteno

edesky.cz/d/2731146

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Kníničky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz