« Najít podobné dokumenty

Město Bochov - Posuzování vlivů na životní prostředí - zveřejnění informace o dokumentaci

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bochov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument k nahlédnutí zde.
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
<br> odbor výkonu státní správy III Hřímalého 11,301 00 Plzeň
<br> Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souviseiících zákonů,ve znění pozděiších předpisů (dále jen zákon) — zveřejnění informace o dokumentaci
<br> Jako příslušný úřad zveřejňujeme v souladu s š 16 zákona informaci o dokumentaci záměru
<br> „D6 — Karlovarský kraj“
<br> Umístění záměru:
<br> M - Karlovarský „
<br> Město/obec — Vrbice,Čichalov,Verušičky,Zlutice,Bochov,Stružná,:Andělská Hora,Karlovy Vary
<br> Oznamovatel:
<br> Ředitelství silnic a dálnic ČR,Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4
<br> Do dokumentace je možno nahlížet:
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Sobsahem dokumentace je také možno se seznámit na internetové adrese http:/lwww.cenia.czleia nebo http:/lwww.mzp.cz/eia kód záměru OV3073 <.>
<br> Písemná vyjádření k dokumentaci podle 5 8 odst.3 zákona zasílejte na MŽP,OVSS III,Hřímalého 11,301 00 Plzeň do 30 dnů od data vyvěšení této informace na úřední desce Karlovarského kraje.K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad nepřihlíží <.>
<br> Datum zveřejnění bude uvedeno na výše uvedené internetové adrese <.>
<br> Vyvěšeno dne: „2 'N.015/7 Ing.kám rt Bošina Sejmuto dne: % ředitelo oru
<br> /,__/

Načteno

edesky.cz/d/2731072


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bochov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz