« Najít podobné dokumenty

Město Brno - R8/014. - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zamery_obce_R8-014.pdf
č.j.MMB/0075100/2019 /Vich
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 1
<br>
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
Majetkový odbor MMB
<br>
<br>
<br> Záměr obce prodat,směnit,darovat,pronajmout,propachtovat nebo vypůjčit hmotnou
<br> nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce
<br> smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
<br>
<br> V souladu s ustanovením § 39,odstavec 1,z.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění
<br> zveřejňujeme po dobu 15-ti dnů záměry statutárního města Brna
<br> 1.Předmětem pronájmu jsou prostory sloužící podnikání v objektu zdravotnického zařízení
Sdružení zdravotnických zařízení II Brno,příspěvková organizace,se sídlem Zahradníkova
<br> 494/2,Brno:
<br> v objektu budovy č.pop.321,objekt občanské vybavenosti,která je součástí pozemku
<br> parcelní č.1043,k.ú.Veveří,obec Brno,okres Brno – město,v 5.nadzemním podlaží <,>
<br> za účelem provozování zdravotnického zařízení - psychiatrické ambulance s rozšířenou péčí <.>
<br>
<br> Charakteristika prostor:
<br> hlavní plochy:
<br> hlavní plochy:
<br> - místnost F -67 - o výměře 14,82 m
2
<br> - místnost F- 68 - o výměře 27,51 m
2
<br>
- místnost F -71 - o výměře 16,10 m
2
<br>
- místnost F -93 - o výměře 19,40 m
2
<br>
<br>
vedlejší plochy:
<br> - místnost F- 69 – o výměře 1,44 m
2
<br>
- místnost F- 70 – o výměře 1,50 m
2
<br>
- místnost F- 72 – o výměře 1,34 m
2
<br>
- místnost F- 73 – o výměře 1,22 m
2
<br>
- místnost F- 94 – o výměře 34,55 m
2
<br>
- místnost F- 96 – o výměře 1,53 m
2
<br>
- místnost F- 97 – o výměře 2,01 m
2
<br>
- místnost F- 98 – o výměře 1,44 m
2
<br>
- místnost F- 99 – o výměře 1,96 m
2
<br>
<br>
Celková plocha: 77,83 m
2
hlavní plochy a 46,99
<br>
m
<br> 2
vedlejší plochy,tj.celkem 124,82 m
<br> 2
<br>
<br>
Doba pronájmu: nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou nejdříve od 1.4.2019
<br> s výpovědní lhůtou 3 měsíců,a to i bez udání důvodu <.>
<br>
<br> Cena nájemného: ve výši od 2.500,- Kč/m
2
za hlavní plochy a od 1.200,- Kč/m
<br> 2
za ve...

Načteno

edesky.cz/d/2730785

Meta

Zveřejnění záměru   Pronájem   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz