« Najít podobné dokumenty

Město Brno - VŘ 034/2019 MO, vedoucí Oddělení evidence majetku

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VR_034_2019_MO_vedouci_Oddeleni_evidence_majetku_x.pdf
Statutární město Brno - Magistrát města Brna
<br>
<br>
<br> Tajemník Magistrátu města Brna
v souladu s § 7 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých
<br> zákonů,ve znění pozdějších předpisů
<br>
<br> oznamuje vyhlášení výběrového řízení č.034/2019
<br> na funkční místo úředníka/úřednice
<br> v pracovním poměru na dobu neurčitou
<br>
<br> vedoucí Oddělení evidence majetku
s místem výkonu práce: Majetkový odbor MMB
<br>
<br> Charakteristika pozice:
<br> Vyřizování agendy týkající se identifikace,prověřování a evidence majetku města,koordinace
<br> jeho správy,svěřování majetku města městským částem,spolupráce se státními orgány <,>
<br> zejména katastrálním úřadem ve věcech zápisů v katastru nemovitostí,dále Státním
<br> pozemkovým úřadem,stavebními úřady a ÚZSVM.Vede komplexní soubor informací
<br> v oblasti vlastnických vztahů týkajících se majetku města.Vede evidenci nemovitého majetku
<br> na území města.Zajišťuje dokladovou inventarizaci pozemků a koordinuje fyzickou kontrolu
<br> pozemků.Zabezpečuje agendu zveřejňování záměrů města na dispozice s nemovitým
<br> majetkem města.Podává návrhy k zápisu nemovitého majetku do katastru nemovitostí <.>
<br> Zajišťuje kontrolu správnosti a úplnosti návrhů na vklad.Zastupuje město jako vlastníka při
<br> provádění pozemkových úprav.Zajišťuje předávání majetku ČR příslušným státním orgánům <.>
<br> Zajišťuje zápis majetku ČR zjištěného v rámci prověřování nabývacích listin majetku města <.>
<br> Zpracování metodiku svěřování,zabezpečuje její aktualizaci a dodržování a informuje MČ o
<br> prováděných změnách.Zabezpečuje tvorbu,údržbu a aktualizaci spisové služby odboru a
<br> zodpovídá za dodržování obecně závazných právních předpisů a právních předpisů města
<br> týkajících se této agendy.Provádí odbornou správu archivních fondů a sbírek odboru a jejich
<br> revize <.>
<br>
<br> Bližší informace o druhu práce podá:
<br> RNDr.XXX XXXXXXXXX,vedoucí Oddělení evidence majetku tel...

Načteno

edesky.cz/d/2730784

Meta

Územní plánování   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz