« Najít podobné dokumenty

Město Krnov - Město Krnov zveřejňuje záměr prodeje nemovitosti - pozemku parc. č. 975/3 o výměře 799 m² v k.ú. Opavské Předměstí, obec Krnov. Pozemek je určen pro výstavbu rodinného domu.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Krnov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Město Krnov zveřejňuje záměr prodeje nemovitosti - pozemku parc. č. 975/3 o výměře 799 m² v k.ú. Opavské Předměstí, obec Krnov. Pozemek je určen pro výstavbu rodinného domu.
|||\llllllilllllllllllllll||I1l|1
<br> kmovp1 9v005ko
<br> Město Krnov
<br> zveřejňuje záměr prodeje nemovitostí - pozemku parc.č.975/3 o výměře 799 m2 vk.ú.Opavské Předměstí,obec Krnov.Pozemek se nachází v Krnově na ulici Opavská <.>
<br> Pozemek je určen pro výstavbu rodinného domu.Prodej pozemku pro výstavbu bude uskutečněn dle Opatření obce č.4/2014 prodej pozemků
<br> ve vlastnictví Města Krnova.Po dobu výstavby bude pozemek pronajat za cenu dle Opatření obce č.2/2011 pro pronájem pozemků ve vlastnictví Města Krnova <.>
<br> Nabídková prodejní cena činí: 800,- Kč/m2 +-příslušná sazba DPH + náklady spojené s převodem <.>
<br> &').W __ '" 3'- saw: /< \ 11
<br> Žádost na odkoupení pozemku zasílejte nejpozději do 31.března 2019 na adresu: Městský úřad Krnov,Odbor správy majetku města,Hlavní náměstí 1,Krnov <.>
<br> V případě více žadatelů bude prodej uskutečněn formou obálkové metody <.>
<br> Případné další infomace obdrží zájemci v úřední dny od 8-12hod.a 13-17hod.na Odboru správy majetku města při MěU v Krnově,Hlavní náměstí 34,Ing.XXXXXX XXXXXXXXX <.>
<br> \ll f—A Eli ? hřib-<,“
<br> Zveřejněno naÚD od 21.2.2019 do 31.3.2019.",„ %ýffřáÁfď 1 ! 1
<br> IČ: 296139,DIČ: C200296139 Telefon: 554 697 111.fax: 554 610 418,e-mail: epodateina©mukmov.cz,1D DS: ndgbdc9,www.kmoxhcz

Načteno

edesky.cz/d/2729319

Meta

Prodej   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Krnov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz