« Najít podobné dokumenty

Obec Dyjákovičky - Usnesení č.5 z řádného zasedání zastupitelstva konaného dne 31.1.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dyjákovičky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

usnesení č.5
Usnesení č.5 2 řádného zasedání zastupitelstva Obce Dyjákovičky konaného dne 31.1.2019
<br> 5/1) Rozpočtové opatření č.12/2018 Zastupitelstvo Obce Dyjákovičky bere na vědomí rozpočtové opatření č.12/2018
<br> Výsledek hlasování : pro 8 proti 0 zdrželi se 0 Usnesení č.5/1 bylo schváleno <.>
<br> 5/2) Návrh rozpočtu na rok 2019
<br> Zastupitelstvo Obce Dyjákovičky
<br> a) schvaluje návrh rozpočtu na rok 2019,závazným ukazatelem rozpočtu je paragraf b) nařizuje vyvěsit návrh rozpočtu na úřední desku
<br> Výsledek hlasování: pro 8 proti 0 zdrželi se 0 Usnesení č.5/2 bylo schváleno <.>
<br> 5/3) Příloha č.12 ke Směrnici č.1/2012 o cestovních náhradách Zastupitelstvo Obce Dyjákovičky
<br> a) schvaluje Přílohu č.12 ke Směrnici č.1/2012 o cestovních náhradách b) ruší Přílohu č.11
<br> Výsledek hlasování : pro 8 proti 0 zdrželi se 0 Usnesení č.5/3 bylo schváleno <.>
<br> 5/4) Odměny za výkon funkcí členů zastupitelstva
<br> Zastupitelstvo Obce Dyjákovičky
<br> a) stanovuje svým neuvolněným členům měsíční odměny od 1.2.2019 v následujících částkách: starosta 26 315,-Kč
<br> místostarosta 23 683,-Kč předseda výboru 2 631,-Kč člen výboru 2 193,-Kč
<br> b) nařizuje,aby v případě budoucích změn vobsazení jednotlivých funkcí byla odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce
<br> Výsledek hlasování: pro 7 proti 0 zdrželi se 1 (V.Kostrejová) Usnesení č.5/4 bylo schváleno <.>
<br> 5/5) Bezúplatný převod pozemků dle smlouvv č.270/2018
<br> Zastupitelstvo Obce Dyjákovičky
<br> a) schvaluje bezúplatné nabytí pozemků p.č.351/8 o výměře 178m2,p.č.2395 o výměře 60m2
<br> a p.č.2396 o výměře 12m2,druh pozemků : ostatní plocha,způsob využití: ostatní komunikace,z majetku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
<br> b) schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem č.270/2018,pověřuje starostu jejím podpisem
<br> Výsledek hlasování: pro 8 proti 0 zdrželi seO Usnesení č.5/5 bylo schváleno <.>
<br> 5/6) Bezúplatný převod pozemku dle smlouvy č...

Načteno

edesky.cz/d/2728666

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dyjákovičky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz