« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Oznámení o odtahu vozidla

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2019-02-20 - Oznámení BKOM_03265_2019
II „.<.> H Brnenske komumkace Ik
<br> Oznámení
<br> Vlastník pozemní komunikace statutární město Brno zastoupené Brněnskými komunikacemi a.s <.>,Renneská třída 787/1a,639 00 Brno—Štýřice na základě Příkazní smlouvy č.6/2016 oznamuje provozovatelům níže uvedených silničních vozidel v souladu s ust.5 19b odst.7 zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,že silniční vozidla,která byla odtažena z důvodu blokového čištění a vodorovného značení isou uložena kvyzvednutí na odstavené ploše odtahové služby XXXXXX XXXXX,Drážní X,XXX XX Brno-Slatina.areál F.|<.Holoubek.tel: 548 217 484,606 745 412 nebo 602 737 673.Výdejní doba odtažených vozidel je v pracovní dny nonstop,vyzvednutí v ostatní dny je možné dohodnout na tel.č.606 745 412 nebo 602 737 673 <.>
<br> Tovární značka RZ barvy odtaženo : ulice dne
<br> BMW XS 684 4403 černé lvanovické nám.— 21.8.2018
<br> Nevyzvedne—li si provozovatel silniční vozidlo ve lhůtě 6 měsíců od zveřejnění tohoto oznámení,bude podán návrh na povolení prodeje silničního vozidla ve veřejné dražbě <.>
<br> -- :: a.s.L“- '=—f.n_-3'\„"; *Hría 731773 <.>
<br>.l' Ing.eoš Chasák
<br> Provozní ředitel
<br> Vyvěšeno dne: 20 "UŽ“ 2019 SVÉ-""Lág'rgiglů-iw <.>,335933 „A.-=:--__._ <.>,'“ <.>,==“,<,> “
<br> Sňato dne: Zóyé aj)/ý hm „ ;.ti?-číny
<br> Brněnské komunikace a.s.| Renneská třida 787/13,639 00 Brno-Štvříce [ “1607 33 098 | DIČ: CZ 607 33 098 | Společnost byla zapsána dne 1.1.1995 v obchodnim rejstriku u Krajského soudu v Brne,oddil B,vložka 1479 a te držitelem certifikátů ČSN EN ISO 9001 se zohledněním požadavků metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací,ČSN EN ISO 14001,CSN OHSAS 13001,ČSN ISO/IEC 27001.a ČSN 01 0391.| Telefon: +420 532 144111 | E-mail: bkoanlbkomrz | www.bkom.cz
<br> : "'"iC-j (260733099

Načteno

edesky.cz/d/2727109

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz