« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Střed - Výběrové řízení - referent - předseda/předsedkyně přestupkové komise - ÚMČ Brno-Královo pole

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Střed.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výběrové řízení - referent - předseda/předsedkyně přestupkové komise - ÚMČ Brno-Královo pole (756,65 kB)
Tajemník
Úřadu městské části města Brna
<br> Brno-Královo Pole
Palackého tř.59,612 93,Brno
<br> vypisuje
<br> VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
<br> na obsazení funkčního místa
<br> referenta - předsedu/předsedkyni přestupkové komise
<br> místo výkonu práce: Úřad městské části města Brna,Brno-Královo Pole <,>
Palackého tř.59,612 93 Brno
<br> požadavky: - VŠ magisterské studium obor právo na VŠ v ČR,příp <.>
VŠ bakalářský studijní program+zkouška odborné způsobilosti provedená
u Ministetstva vnitra
<br> - bezúhonnost
<br> - dobrá znalost právních předpisů týkajících se přestupkové agendy (např <.>
zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,zákon o některých
přestupcích,správní řád,zákon o obcích aj.)
<br> - vysoké pracovnf nasazení,odolnost vůči stresu
- znalost práce na PC,MS Windows,ASPI
- praxe v oboru a veřejné správě vítána
- velmi dobré komunikační schopnosti
- dobrý písemný projev
<br> l
l
<br> l
l
<br> ii
<br> l
<br> charakteristika vykonávané práce: vedení evidence došlé pošty,vedení evidence
přestupkových řízení,zakládání spisů,evidence spisů dle spisového řádu,práce s registrem
přestupků,zahajování řízení,vyhotovování předvolání kjednání,projednávárí přestupků a
vyhotovování správních rozhodnutí,odpovědi na žádosti soudů a policie,vyznačování právní
moci na rozhodnutí,vyhotovování výzev k zaplacení a exekučních návrhů,příprava spisů na
skartaci a další administrativní úkony související s prací se spisem,popř.zastupování statutárního
města Brna před soudy <.>
<br> l
l
<br> jedná se o pracovní úvazek v rozsahu 40 hodin týdně a pracovní poměr na dobu neurčitou
<br> platové podmínky: v souladu s nařízením vlády č.341/2017 sb <.>,v účinném znění <,>
<br> možnost nástupu do zaměstnání: ihned,popř.dle domluvy
<br> bližší informace podá: Mgr.XXXXX XXXXXXXXXX,tel.: XXXXXXXXX,XXXXXXXXX
e-mail: florianova@krpole.brno.cz
<br>
<br> uchazeč doručí na ÚMČ písemnou přihlášku s těmito náležitostmi:
- jméno,příjmení,titul
- datum a místo narození
<br> - státní příslušnost
- místo t...

Načteno

edesky.cz/d/2727108

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Střed      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz