« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Střed - Záměr pronájmu nemovitého majetku MČ Brno-střed - pozemek pod garáží p.č. 3643/10, k.ú. Černá Pole

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Střed.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr pronájmu nemovitého majetku MČ Brno-střed - pozemek pod garáží p.č. 3643/10, k.ú. Černá Pole (481,58 kB)
Odbor investiční a správy bytových domů Úřadu městské části Dominikánská 2,601 69 Brno
<br> Číslo jednací: MCBS/2019/0007444/ZITK Spisová značka: 3520/MCBS/2018/0155930/3 Vyřizuje: Ing.XXXXX XXXXXX,tel.XXX XXX XXX
<br> ID datové schránky: qykbwe7 '
<br> Záměr městské části Brno - střed p r o n aj m o ut nemovitý majetek na území Městské části Brno — střed (katastrální území Černá Pole)
<br> V souladu s ustanovením zákona o obcích č.128/2000 Sb <.>,5 39,odst.1,zveřejňuje Městská část Brno-střed pov dobu 15-ti dnů záměr pronajmout nemovitý majetek,konkrétně pozemek p.č.3643/10,k.ú.Cerná Pole,o výměře l8m2 jako pozemek pod garáží <.>
<br> Případné žádosti o pronájem Výše uvedeného pozemku musí obsahovat:
<br> Název právnické či fyzické osoby,sídlo nebo bydliště,kontaktní spojení a čestné prohlášení,že žadatel nemá žádné závazky Vůči Statutárnímu městu Brnu,městské části Brno — střed,nebo jiným městským částem <.>
<br> Připomínky a žádosti k výše uvedenému záměru městské části Brno - střed je možno podat na podatelně ÚMČ BS,nebo zaslat na adresu: Úřad městské části města Brna,0 - střed,odbor investic a správy bytových domů,Dominikánská 2,601 69,Brno.Termín podání žádostí do: “a'—.23 72,0 '\Gg
<br> Odboru investičního a správy bytových domů

Načteno

edesky.cz/d/2727105

Meta

Zveřejnění záměru   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Střed      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz