« Najít podobné dokumenty

Město Hejnice - Usnesení z jednání RM

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Hejnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení RM 18 02 2019
RM PROJEDNALA a rozhodla o záměru města pronajmout nebytový prostor v čp.598
<br> Hejnice.Ukládá tajemníkovi záměr města nebytový prostor pronajmout zveřejnit <.>
<br> Termín: 27.02.2019
<br> A SCHVÁLILA Plán kontrolní činnosti na rok 2019 předložený finančním
<br> RM PROJEDNALA žádost nájemkyně týkající se udělení souhlasu trvalého pobytu dceři a se
<br> ermín: 27.02 2019
<br> žádostí souhlasí.Ukládá finančnímu odboru informovat žadatelku <.>
<br> ermín.27.02.2019
<br> žádost týkající se pronájmu veřejného prostranství pro lunapark v době
<br> Hejnických slavností a souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na dobu roku 2019.Ukládá
<br> starostovi uzavřít smlouvu.ermín 27 02 2019
<br> ermín: 27.02.2019
<br> ermín.27.02 2019
<br> na rozdělení finančních dotací na činnost neziskových,sportovních a
<br> volnočasových organizací na území města pro rok 2019.Ukládá starostovi předložit návrh
<br> ZM ke schválení <.>
<br> ermín: 20.02.2019

Načteno

edesky.cz/d/2726970

Meta

Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Hejnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz