« Najít podobné dokumenty

Město Krnov - Městský úřad Krnov, Odbor správy majetku města - Nabídka pronájmu bytu - Albrechtická 45, byt č. 10, vel. 2+1, ve 3. podlaží, vč. sklepa

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Krnov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Městský úřad Krnov, Odbor správy majetku města - Nabídka pronájmu bytu - Albrechtická 45, byt č. 10, vel. 2+1, ve 3. podlaží, vč. sklepa
1 / 1
<br>
<br> IČ: 296139,DIČ: CZ00296139
<br> Telefon: 554 697 111,fax: 554 610 418,e-mail: epodatelna@mukrnov.cz,ID DS: ndgbdc9,www.krnov.cz
<br> NABÍDKA PRONÁJMU BYTU
<br>
<br> byt č.10,Albrechtická 45,vel.2+1,83,20 m2 vč.sklepa,3.podlaží
<br>
Nájem (40 Kč/m2) 3.098 Kč
<br> Služby (1 osoba) 450 Kč (+ 310 Kč každá další osoba)
<br> Celkem 3.548 Kč/měsíc/1 osoba
<br>
<br>
<br> Podmínky:
<br> Žadatel musí splňovat podmínky dle čl.III,bod 1),2) a 6) v Opatření obce č.1/2017 pro
<br> poskytování bydlení v nájemních bytech v majetku Města Krnova,tj.fyzická osoba,starší
<br> 18-ti let,mající nepřetržitý trvalý pobyt ve městě Krnově minimálně 3 roky nebo zaměstnání
<br> ve městě Krnově nepřetržitě minimálně 6 měsíců a která:
<br> - nemá dluh po termínu splatnosti vůči Městu Krnov minimálně 6 měsíců před podáním
<br> žádosti o byt (veškeré platby vůči městu Krnov jsou hrazeny v termínu splatnosti)
<br> - nemá ve vlastnictví nemovitost určenou k bydlení
<br> - v posledních 3 letech neopustila městský nájemní byt z důvodu neobnovení nájemního
<br> vztahu ze strany Města <,>
<br> - splnění kritéria minimálního čistého měsíčního příjmu za posledních 6 měsíců tj.Kč
<br> 10.000,- / měsíc
<br> - pracovní činností je zaměstnanecký poměr,práce osoby samostatně výdělečně činné a práce
<br> na základě uzavřené dohody o pracovní činnosti
<br> - Město Krnov požaduje,aby v domácnosti žil takový počet osob,který je přiměřený velikosti
<br> bytu,v bytě 2 + 1 maximálně 6 osob
<br> - složení jistoty (kauce) ve výši trojnásobku měsíčního nájemného,splátky nejsou povoleny
<br>
<br> K žádosti je nutné doložit čistý příjem žadatele za posledních 6 měsíců (příjem potvrdí
<br> zaměstnavatel do formuláře žádosti o byt nebo je možno doložit výplatní pásky
<br> či přehled vyplacených dávek).Pracující k žádosti doloží také kopii pracovní smlouvy <,>
<br> případně dohody <.>
<br>
<br>
Prohlídka bytu: 27.2.2019,od 14:30 do 15:00 hodin
<br> Platnost nabídky: zveřejněno od 19.2.2019 do 10.3.2019
<br...

Načteno

edesky.cz/d/2724072


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Krnov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz