« Najít podobné dokumenty

Obec Dolní Studénky - Rok 2019 Sazebník úhrad za poskytování informací za rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolní Studénky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Otevřít dokument
íSMS SMS služln s.r.o.— "o ' '
<br> lt'íJ: ()67 84 771
<br> '.SL U Ž [ŠYS 5.11 () v km.<.> -ach 03-140,km na Praha ! l'cl: dll) ?23 íí-l-l SÚ?
<br>.l-Íninaiili gtlpr-jrrísins—slnz.h_\'.cz
<br> Sazebník úhrad za poskytování informací
<br> pro úhradu nákladů podle zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím,zákona č.123/1998 Sb.o právu na informace o životním prostředí a podle Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č.2016/679
<br> Obec Dolní Studénky stanoví v souladu s 5 5 odst.1 písm.f) zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím,v platném znění,ve spojení s š 17 tohoto zákona,s nařízením vlády č.173/2006 Sb <.>,o zásadách stanoveni úhrad & licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím,s š 10 odst.3 a 4 zákona č.123/1998 Sb.o právu na informace o životním prostředí,s článkem 12 odst.5 Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č.2016/679 a na základě 5 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění,tento sazebník úhrad za poskytování informací:
<br> čl.|.Náklady na pořízení kopií 1.Za pořízení jedné černobílé kopie formátu A4: a) jednostranná.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 2,-- Kč b) oboustranná.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 4,-- Kč
<br> 2.Za pořízení jedné černobílé kopie formátu A3: a)jednostranná.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 4,-— Kč b) oboustranná.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 8,—- Kč
<br> 3.Za tisk na černobílé tiskárně (formát A4,jednostranný) jedna stránka 3,-- Kč
<br> 4.Za pořízení skenu či fotografie do souboru jedné stránky do velikosti A4 při skenování a do...

Načteno

edesky.cz/d/2722199

Meta

Rozpočet   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolní Studénky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz