« Najít podobné dokumenty

Obec Merklín (Karlovy Vary) - KK - Program 15. zasedání Zastupitelstva KK dne 28.2.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Merklín (Karlovy Vary).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení
KARLOVARSKÝ KRAJ
HEJTMANKA KRAJE
<br> Sídlo: Karlovy Vary,Závodní 353/88,360 06,Karlovy Vary-Dvory,Česká republika,IČO: 70891168,DIČ: CZ70891168 <,>
tel.: +420 354 222 111,http://www.kr-karlovarsky.cz,e-mail: posta@kr-karlovarsky.cz
<br> P r o g r a m
15.zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje,které se uskuteční
<br> dne 28.února 2019 od 9:00 hodin
v zastupitelském sále budovy Krajského úřadu Karlovarského kraje <,>
<br> Karlovy Vary,Závodní 353/88
<br> Návrh programu:
<br> A.Informace o složení slibu člena Zastupitelstva Karlovarského kraje
B.Volba návrhové komise
C.Volba ověřovatelů zápisu
D.Schválení programu jednání
<br> 1.Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 28.02.2019
2.Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje
3.Zpráva Kontrolního výboru
4.Zpráva Finančního výboru
5.Zpráva Výboru pro zdravotnictví
6.Zpráva Výboru pro regionální rozvoj
7.Zpráva Výboru pro hospodaření s majetkem a pro likvidaci nepotřebného majetku
8.Zpráva Výboru pro výchovu,vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Karlovarského kraje
9.Zpráva Výboru pro národnostní menšiny
<br> 10.Změny ve složení Výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje
11.Rozpočtové změny
12.Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2018
13.Souhrnná informace o aktuálních postupech u finančních postihů u projektů
<br> spolufinancovaných z EU od roku 2008 realizovaných Karlovarským krajem,příspěvkovými
organizacemi Karlovarského kraje a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s <.>,předložených
Radě Karlovarského kraje v období od 19.11.2018 do 28.1.2019
<br> 14.Žádost o individuální dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje od Hasičského záchranného
sboru Karlovarského kraje na rok 2019
<br> 15.Akce Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary - dodatek č.3 ke Smlouvě o poskytnutí
příspěvku z rozpočtu statutárního města Karlovy Vary ze dne 30.11.2011,průběžné informace
o stavu přípravy akce,úprava finančního krytí
<br> 16.Rozdělení finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v...

Načteno

edesky.cz/d/2722156

Meta

Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Rozpočet   Prodej   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Merklín (Karlovy Vary)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz