« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Střed - Opatření obecné povahy - zábor pro stavbu (zateplení fasády) před objektem Cihlářská 18

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Střed.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha_Cihlářská 18 (321,91 kB)
Nepodchodné lešení 28,5/3,0
14/4,7
<br> Stávající DZ : Stávající DZ :zrušit
<br> spol.s r.o <.>
<br> kontakt :
<br> obsah schématu :
<br> místo akce/název :
<br> číslo schématu :
<br> číslo objednávky / datum :
<br> KONTROLOVAL : Ing.XXXXXXXX XXXX
<br> PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> BRNO,ul.Cihlářská 18
Zateplení uliční fasády BD
<br> Částečná uzavírka
<br> 1
<br> č.o.CR 1921
22.1.2019
<br> SIGNEX,spol.s r.o <.>,Holzova,138,627 00 Brno
Tel.: 545 226 021-4,mistr: tel.: 602 58 23 25
Služba mimo pracovní dobu: tel.: 602 571 312
email: signex@signex.cz
<br> www.signex.cz
<br> VYPRACOVAL : Ing.XXXXXX XXXXX
<br> Navržené trvalé DZ : Stávající DZ : Stávající DZ :zrušit
<br> Odsouhlaseno dne:
<br> 9-0600DIČ.j.: KRPB - / ČJ-201
<br> Dle §25 zák.č.13/1997 Sb <.>
§77 zák.č.361/2000 Sb <.>
<br> Platnost souhlasu je 1 XXX XXX dne vystavení <.>
<br> č.j.: / -MMB 2019
<br> B28 Osadit 7 dní předem
DZ budou osazeny dle TP 66 a tech.listů pro osazování
přenosného DZ,přechodného VDZ dle TP 133,66
<br> zábor vozovky :
zábor chodníku :
<br> Legenda ploch:
<br> stávající parkování :
vozidla k vyklizení :
<br> Legenda vozidel:
<br> Cihlářská
<br> B3
0
<br> E1
3/
<br> PŘ
ÍS
<br> TU
P
<br> K
DO
<br> MŮ
M
<br> V U
ZA
<br> VŘ
EN
<br> ÉM
Ú
<br> SE
KU
<br> PO
VO
<br> LE
N
<br> PŘ
EJ
<br> DĚ
TE
<br> N
A
<br> PR
OT
<br> ĚJ
ŠÍ
<br> CH
OD
<br> NÍ
K/
<br> Z2
<br> PŘ
ÍST
<br> UP
K D
<br> OM
ŮM
<br> V U
ZAV
<br> ŘEN
ÉM
<br> ÚS
EKU
<br> PO
VO
<br> LEN
PŘ
<br> EJD
ĚTE
<br> NA
PR
<br> OTĚ
JŠÍ
<br> CH
OD
<br> NÍK
<br> OBLAST 1-14
<br> PO-PÁ 8-6h
S OPRÁVNĚNÍM
<br> B30
E13/PŘÍSTUP K DOMŮM
V UZAVŘENÉM ÚSEKU
<br> POVOLEN
PŘEJDĚTE NA PROTĚJŠÍ
CHODNÍK/
Z2
<br> PŘÍSTUP K DOMŮM
V UZAVŘENÉM ÚSEKU
<br> POVOLEN
PŘEJDĚTE NA PROTĚJŠÍ
<br> CHODNÍK
<br> B28
E13/Termín:/
E13/MIMO VOZIDLA STAVBY
PO-SO 7-18hod/
E8d
<br> B28
E13/Termín:/
E13/MIMO VOZIDLA STAVBY
PO-SO 7-18hod/
E8d
<br> Z2
<br> Z4e
<br> Zařízení staveniště
Kontejner,stavební mat.vozidla stavby
<br> A12a
<br> Vchod
<br>
2019-02-18T17:17:36+0100
Ing.XXXXXX ...
Opatření obecné povahy - zábor pro stavbu (zateplení fasády) před objektem Cihlářská 18 (209,85 kB)
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
601 67 BRNO,Kounicova 67
<br> _______________________________________________________________________________
<br> Odbor dopravy
<br>
<br> Č.j.: MMB/0052035/2019 Vyřizuje/linka Brno dne
<br> Spis.zn.: 5400/OD/MMB/0052035/2019 Ing.Lang /542174217 18.2.2019
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br>
Odbor dopravy MMB jako příslušný orgán státní správy podle § 77 odst.1 písm.c) a § 124 odst.6
<br> zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve
<br> znění pozdějších předpisů <,>
<br> po předchozím písemném vyjádření Policie ČR KŘP JMK,č.j.KRPB-17176-1/ČJ-2019-0600DI <,>
<br> ze dne 4.2.2019 <,>
<br> postupem v souladu s ustanovením § 171 a následně části šesté zákona č.500/2004 Sb.správní řád <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů,na základě žádosti:
<br>
<br>
<br> Signex,spol.s r.o <.>,Holzova 138,627 00 Brno,IČ: 499 71 344
<br>
<br> stanovuje přechodnou úpravu provozu
<br>
na místní pozemní komunikaci Cihlářská podle dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto
<br> stanovení <,>
<br>
z důvodu záboru pro stavbu (zateplení fasády) před objekty Cihlářská 18 <.>
<br>
<br> Předpokládaný termín realizace je v období 1.4.– 30.6.2019.Skutečný termín bude upřesněn
<br> v rozhodnutí o záboru,resp.uzavírce komunikace <.>
<br>
<br>
<br>
Stanovení je platné pouze jako součást Rozhodnutí,kterým bylo pravomocně povoleno zvláštní
<br> užívání komunikace,příp.uzavírka komunikace a jeho platnost je omezena podle zákona
<br> č.361/2000 Sb.na dobu max.1 rok od vydání stanovení <.>
<br>
Užití dopravních značek,světelných signálů a dopravních zařízení nesmí být v rozporu
<br> s příslušnými ustanoveními zákona č.361/2000 Sb <.>,vyhlášky č.398/2009 Sb <.>,vyhlášky
<br> č.294/2015 Sb.a s technickými podmínkami TP 65 a TP 66 <.>
<br>
<br> Povinností žadatele je kontrolovat soulad užití dopravních značek,světelných signálů a dopravn...

Načteno

edesky.cz/d/2721967

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Střed      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz