« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Veřejná vyhláška – oprava chodníků na ul. Pastevní a Petlákova

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2019-02-18 - VV MMB_0065041_2019 - příloha
3
0
<br> P2
<br> E2b
<br> 4
<,> 1
<br> 0
m
<br> 74,00 m
<br> 1
7
<,> 0
<br> 0
m
<br> 2
<,> 7
<br> 5
m
<br> 1
<,> 4
<br> 0
m
<br> 5,30
m
<br> 6,55
m
<br> 1
0
<,> 0
<br> 0
m
<br> 4,20 m
<br> 3x Z4+Sv <.>
<br> A15
<br> IP4
<br> IP4
<br> ETAPA 1
<br>
<br> 3
0
<br> P2
<br> E2b
<br> 4
<,> 1
<br> 0
m
<br> 49,00 m
<br> 2
<,> 7
<br> 5
m
<br> 1
<,> 8
<br> 5
m
<br> 1
0
<,> 0
<br> 0
m
<br> 4,20 m
<br> 3
x
Z
<br> 4
+
<br> S
v
<.>
<br> A15
<br> IP4
<br> IP4
<br> ETAPA 2
<br>
<br> 3
0
<br> P2
<br> E2b
<br> 6,55
m
<br> 2
<,> 7
<br> 5
m
<br> 1
<,> 5
<br> 0
m
<br> 90,00 m
<br> 1
0
<,> 0
<br> 0
m
<br> 4,20 m
<br> 3
x Z
<br> 4
+
S
<br> v <.>
<br> 4
<,> 1
<br> 0
m
<br> A15
<br> IP4
<br> IP4
<br> ETAPA 3
<br>
<br> 3
0
<br> P2
<br> E2b
<br> 6,55
m
<br> 1
0
<,> 0
<br> 0
m
<br> 4,20 m
<br> 75,00 m
<br> 3
x
Z
<br> 4
+
<br> S
v
<.>
<br> 1
<,> 6
<br> 5
m
<br> 2
<,> 7
<br> 5
m
<br> 4
<,> 1
<br> 0
m
<br> 2,75 m
<br> A15
<br> IP4
<br> IP4
<br> ETAPA 4
<br>
2019-02-17T12:27:55+0100
Ing.XXXXXX XXXX bbfXXXXXdXXXdXXXcXXdXXaXeXfffXXXXXdXXaXX
2019-02-18 - VV MMB_0065041_2019
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
601 67 BRNO,Kounicova 67
<br> _______________________________________________________________________________
<br> Odbor dopravy
<br>
<br> Č.j.: MMB/0065041/2019 Vyřizuje/linka Brno dne
<br> Spis.zn.: 5400/OD/MMB/0065041/2019 Ing.Lang /542174217 15.2.2019
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br>
Odbor dopravy MMB jako příslušný orgán státní správy podle § 77 odst.1 písm.c) a § 124 odst.6
<br> zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve
<br> znění pozdějších předpisů <,>
<br> po předchozím písemném vyjádření Policie ČR KŘP JMK,č.j.KRPB-30813-1/ČJ-2019-0600DI <,>
<br> ze dne 7.2.2019 <,>
<br> postupem v souladu s ustanovením § 171 a následně části šesté zákona č.500/2004 Sb.správní řád <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů,na základě žádosti:
<br>
<br>
<br> ZNAKOM,s.r.o <.>,Zengrova 4,615 00 Brno,IČ: 262 64 641
<br>
<br> stanovuje přechodnou úpravu provozu
<br>
na silnicích II.třídy Kaštanová,Ivanovické náměstí a na místních pozemních komunikacích
<br> Pastevní,Petlákova,Jahodová podle dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení <,>
<br>
<br> z důvodu opravy chodníků na ul.Pastevní a Petlákova <.>
<br>
<br> Předpokládaný termín realizace je cca 2 měsíce v období 1.3.– 30.11.2019.Skutečný termín bude
<br> upřesněn v rozhodnutí o záboru,resp.uzavírce komunikace <.>
<br>
<br>
Stanovení je platné pouze jako součást Rozhodnutí,kterým bylo pravomocně povoleno zvláštní
<br> užívání komunikace,resp.uzavírka komunikace a jeho platnost je omezena podle zákona
<br> č.361/2000 Sb.na dobu max.1 rok od vydání stanovení <.>
<br>
<br> Užití dopravních značek,světelných signálů a dopravních zařízení nesmí být v rozporu
<br> s příslušnými ustanoveními zákona č.361/2000 Sb <.>,vyhlášky č.398/2009 Sb <.>,vyhlášky
<br> č.294/2015 Sb.a s technickými podmínkami TP 65 a TP 66 <.>
<br>
<br> Povinností žad...

Načteno

edesky.cz/d/2718430

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz