« Najít podobné dokumenty

Obec Lestkov - Sazebník úhrad za poskytování informací

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lestkov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení
(2) (3)
<br> (5)
<br> (5)
<br> M
<br> “*_*FOPONFDF-"rhíú
<br> ACJ
<br> Obec Lestkov
<br> Sazebník úhrad za poskytování informací
<br> Hrazení nákladů upravuje ustanovení i:;— 17 zákona č.106/1999 Sb.:
<br> Povinné subjekty jsou v souvislosti s poskytováním informaci oprávněny žádat úhradu ve výši,která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií,opatřením technických nosičů data s odesláním informací žadateli.Povinný subjekt může vyžádati úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací <.>
<br> Pokud byla v licenční smlouvě sjednána odměna,nelze požadovat úhradu nákladů <.>
<br> V případě,že bude povinný subjekt za poskytnutí informace požadovat úhradu,písemně oznámí tuto skutečnost spolu s výši úhrady žadateli před poskytnutím informace.Z oznámení musí být zřejmě,na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady povinným subjektem vyčíslena <.>
<br> Nesplní—li povinný subjekt vůči žadateli oznamovací povinnost podle odstavce (3),ztráci nárok na úhradu nákladů <.>
<br> Poskytnutí informace podle odstavce (3) je podmíněno zaplacením požadované úhrady.Pokud žadatel do 60ti dnů ode dne oznámení výše požadovanou úhradu nezaplatí,povinný subjekt žádost odloží.Po dobu vyřizování stížnosti proti výši požadované úhrady lhůta podle větě druhé neběží <.>
<br> Úhrada je příjmem povinného subjektu <.>
<br> Náklady:
<br> za vydání stejnopisu,opisu,kopie,fotokopie nebo výpisu z úředních spisů poplatek 50 Kč za každou i započatou stránku
<br> v případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací se stanoví sazba úhrady za každou i započatou hodinu vyhledáváni jednim pracovníkem ve výši 200 Kč
<br> za pořízení jednostranné kopie formátu A4 _ 2 Kč
<br> za pořízení oboustranné kopie formátu A4 — 3 Kč
<br> za pořízení jednostranné kopie — formátu A3 — 4 Kč
<br> za pořízení oboustranné kopie formátu A3 — 6 Kč
<br> za tisk na černobílé tiskárně ve formátu A3 — 4 Kč
<br> za tisk na barevné tiskárně ve formátu A4 — 8 Kč
<br> za 1 ks CD,pokud tuto formu vyžaduje žad...

Načteno

edesky.cz/d/2715953

Meta

Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lestkov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz