« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Žabovřesky - Záměr změnit NS na pronájem prostor č. 600 v BD ul. Kounicova 83

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Žabovřesky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr změnit NS na pronájem prostor č. 600 v BD ul. Kounicova 83
Z Á M Ě R
statutárního města Brna,městské části Brno-Žabovřesky <,>
<br> Odbor majetkový a bytový Úřadu městské části,Horova 28,616 00 Brno
<br>
<br>
V souladu s ustanovením § 39,odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve
<br> znění pozdějších předpisů,zveřejňujeme záměr statutárního města Brna,městské části Brno-
<br> Žabovřesky pronajmout majetek ve vlastnictví města Brna,svěřený městské části Brno-
<br> Žabovřesky,po dobu 15 dnů <.>
<br>
<br>
<br>
Zveřejňujeme záměr změnit nájemní smlouvu uzavřenou dne 23.06.2004 ve znění dodatků
<br> č.1 až 5 na pronájem prostoru č.600 (prostor sloužící podnikání),o celkové výměře 207,34
<br> m
2
v bytovém domě na ul.Kounicova č.or.83,č.p.57,který je součástí pozemku p.č <.>
<br> 2704,v k.ú.Žabovřesky,obec Brno,zapsaný na LV č.10001 u Katastrálního úřadu pro
<br> Jihomoravský kraj,Katastrální pracoviště Brno-město <.>
<br>
<br> Změnou nájemní smlouvy by mělo dojít k úpravě doby nájmu z 30.06.2019 - prodloužení do
<br> 30.06.2024 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno dne: ____________________
<br>
<br>
<br> Sňato dne: ____________________
<br>
<br>
<br>
<br> Zveřejněno způsobem
<br> umožňujícím dálkový přístup dne: _________________________
<br>
<br>
<br> Zveřejnění umožňující
<br> dálkový přístup ukončeno dne: _________________________

Načteno

edesky.cz/d/2715086

Meta

Zveřejnění záměru   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Žabovřesky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz