« Najít podobné dokumenty

Obec Dětřichov nad Bystřicí - Záměr prostého a zemědělského pachtu v r.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dětřichov nad Bystřicí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení
Vyvěšeno na ÚD : 12.02.2019 EL.ÚD: www.obec-detrichov.cz/obecní úřad/úřední deska
<br> Sejmuto z ÚD : 27.02.2019 od 12.02.2019 do 27.02.2019
<br> EOP ev.č.07 / 2019 Archiv: www.obec-detrichov.cz/obecní úřad/úřední deska
<br> Vyvěsil: ____________ /záměry,odprodeje
<br> ZÁMĚR
prostého pachtu obce v roce 2019
<br>
<br> Starosta obce v souladu s ustanovením § 39,odstavec 1,zákona číslo 128/2000 Sb <.>,o
<br> obcích (obecní zřízení) v platném znění a zákonem číslo 89/2012 Sb <.>,občanský zákoník
<br> vyhlašuje záměr na nájem,zemědělský pacht a prostý pacht pozemků podle ustanovení § 2332
<br> a následujících a ustanovení § 2345 a následujících občanského zákoníku,který zakládá právo
<br> věc využívat,brát z ní její užitky,plody,výnosy a spotřebovávat je a propachtovateli (vlastníku
<br> pozemku) zakládá právo na nájemné a pachtovné <.>
<br>
<br> PŘEDMĚT PROSTÉHO PACHTU - POZEMKY VÝMĚRA
1.p.p.č.416/1 – ostatní plocha v k.ú.Dětřichov nad Bystřicí 2.353 m2
2.p.p.č.416/4– ostatní plocha část v k.ú.Dětřichov nad Bystřicí 9.793 m2
3.část p.p.č.416/5– ostatní plocha v k.ú.Dětřichov nad Bystřicí 3.946 m2
4.p.p.č.684/1 – trvalý travní porost v k.ú.Dětřichov nad Bystřicí 1.238 m2
5.p.p.č.684/2 – zahrada v k.ú.Dětřichov nad Bystřicí 721 m2
6.p.p.č.684/3 – trvalý travní porost v k.ú.Dětřichov nad Bystřicí 391 m2
7.p.p.č.401/7– ostatní plocha část v k.ú.Dětřichov nad Bystřicí 1.370 m2
8.p.p.č.401/8 – zahrada v k.ú.Dětřichov nad Bystřicí 166 m2
9.p.p.č.401/9 – trvalý travní porost v k.ú.Dětřichov nad Bystřicí 1.468 m2
10.p.p.č.467/1 – zahrada v k.ú.Dětřichov nad Bystřicí 1.670 m2
11.p.p.č.210/14 – zahrada v k.ú.Dětřichov nad Bystřicí 661 m2
12.část p.p.č.210/1 – ostatní plocha část v k.ú.Dětřichov nad Bystřicí 350 m2
13.p.p.č.210/11 – ostatní plocha v k.ú.Dětřichov nad Bystřicí 586 m2
14.p.p.č.211/1 – orná půda v k.ú.Dětřichov nad Bystřicí 3.174 m2
15.p.p.č.156/6 – zahrada v k.ú.Dětřichov nad Bystřicí 205 m2
16.p.p.č.36/1– ostatní plocha část v k.ú.Dětřichov nad Bystřicí 1.672 m2
...

Načteno

edesky.cz/d/2713851


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dětřichov nad Bystřicí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz