« Najít podobné dokumenty

Obec Pitín - Změna č.1 úz. plánu Pitín - stanovisko k vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pitín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

 - stanovisko k vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí - zde
Krajský úřad Zlínského kraje IČ: 70891320
tř.Tomáše Bati 21 tel.: 577 043 373
761 90 Zlín e-mail: renata.cablova@kr-zlinsky.cz,www.kr-zlinsky.cz
<br>
<br>
<br>
<br> Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení hodnocení ekologických rizik
<br>
Městský úřad Uherský Brod
Odbor stavebního úřadu
Oddělení územního plánování
Masarykovo nám.100
688 17 Uherský Brod
<br>
<br>
datum oprávněná úřední osoba číslo jednací spisová značka
<br> 14.února 2019 Ing.XXXXXX XXXXXXX KUZL XXXX/XXXX KUSP XXXX/XXXX ŽPZE-RC
<br>
<br>
<br>
<br> STANOVISKO
<br> K VYHODNOCENÍ VLIVŮ KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
<br> podle § 10g a §10i zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí <,>
ve znění pozdějších předpisů
<br>
<br>
I.Identifikační údaje
<br>
Název: Změna č.1 Územního plánu Pitín
<br> Umístění koncepce: kraj Zlínský
Obec Pitín
<br>
Předkladatel: Městský úřad Uherský Brod
oddělení územního plánování
<br>
Zpracovatel koncepce: Ing.Arch.XXXXXXXX XXXX
<br>
Zpracovatel posouzení: Ing.XXXXX XXXXXXX,Ph.D.<,>
<br> osvědčení odborné způsobilosti pro posuzování vlivů na životní
prostředí č.j.38388/ENV/08
<br> autorizace prodloužena rozhodnutím MZP/2017/710/1505
<br>
<br>
II.Důvody pořízení koncepce
<br>
<br>
<br> 2
<br>
Změna č.1 ÚP Pitín obsahuje plochy změnou nově vymezené,plochy změnou rušené (plochy
původního ÚP bez změny funkčního využití a podmínek využití,u nichž se mění velikost z důvodu
částečné realizace,nebo plochy rušené protože jsou již stavem v území),které se považují za
dotčenými orgány odsouhlasené.Změnou jsou řešeny také plochy bez změny funkčního využití <,>
které mění svou velikost z důvodu posunu,nebo úpravy tvaru.Změnou č.1 je rovněž
aktualizováno zastavěné území (to zohlednilo jednak nově vzniklou zástavbu do původně
vymezeného zastavěného území,dále zohlednilo již zastavěné části návrhových ploch stávajícího
platného ÚP).Dále je změnou řešeno,na základě novely stavebního zákona,zrušení předkupního
práva u veřejně prospěšných staveb,veřejně prospěšný...

Načteno

edesky.cz/d/2713616

Meta

EIA   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pitín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz