« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Komín - Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek - p.č. 4722 v k.ú. Komín

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Komín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr pronájmu p.č. 4722.docx (DOCX 775.95 kB)
Útvar tajemníka Úřadu městské části města Brna,Brno-Komín
Vavřinecká 15,624 00 Brno
<br> sp.zn.: S-MCBKOM 00569/2019/1 V Brně dne 12.02.2019
<br>
Záměr obce prodat,směnit,darovat,pronajmout,propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
<br> V souladu s ustanovením § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů zveřejňujeme záměr statutárního města Brna,městské části BrnoKomín
<br> pronajmout
<br> pozemek p.č.4722,k.ú.Komín,obec Brno,zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Výlučným vlastníkem výše uvedeného pozemků je statutární město Brno,přičemž tento pozemek byl v souladu s vyhláškou statutárního města Brna č.20/2001,kterou se vydává Statut města Brna,svěřen městské části Brno-Komín do správy,a to s dispozičním právem jeho pronájmu <.>
<br> Bližší informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne Mgr.Minster,Útvar tajemníka Úřadu městské části města Brna,Brno-Komín,Vavřinecká 15,624 00 Brno,dv.211,tel.541 428 168,e-mail: minster@komin.brno.cz <.>
<br>
<br>
…………………………………
Mgr.XXXXXX XXXXXX
starostka MČ Brno-Komín
Zveřejněno: XX.X.2019
<br> Sňato:
<br>
<br>
<br>
<br> :5 mm: Egg;
JEEEEEEE Efis'mg

Načteno

edesky.cz/d/2707708

Meta

Zveřejnění záměru   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Komín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz