« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Střed - Obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 2 a 3/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Střed.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

03_2019_Příloha (356,68 kB)
STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
<br> PŘÍLOHA
<br> obecně závazné vyhlášky č.3/2019,kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna
<br> č.2/2017,kterou se stanoví spádové obvody základních škol,ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního
<br> města Brna č.2/2018
<br> _________________________________________________________________________________________
<br>
<br> Datum nabytí účinnosti: 23.2.2019
<br> Strana 1 (celkem 15)
<br>
<br>
<br> Vymezení spádových obvodů základních škol
<br>
<br>
1.MČ Brno-střed
<br>
Základní škola Brno,Antonínská 3,příspěvková organizace
<br> Antonínská,Botanická po ul.Burešova (č.1 lichá,po č.18 sudá),Cihlářská po ul.Burešova
<br> (od začátku po č.21 lichá,po č.42 sudá),Janáčkovo nám <.>,Kounicova po ul.Sokolská
<br> (od začátku po č.51 lichá,po č.22 sudá),Lidická po ul.Burešova (od začátku po č.63 lichá) <,>
<br> Mášova,Mezírka,Slovákova,Smetanova <.>
<br>
<br> Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková organizace
<br> Bakalovo nábřeží,Bidláky,Holandská,Křetínská,Polní,Renneská tř.od ul.Poříčí po ul <.>
<br> Vsetínskou (od začátku po č.27 lichá,od začátku po č.50 sudá),Strážní,Štýřické nábřeží <,>
<br> Vídeňská (č.1 až č.101 lichá),Vojtova,Vsetínská (pouze lichá čísla) <.>
<br>
<br> Základní škola a mateřská škola Brno,Horní 16,příspěvková organizace
<br> Bělidla,Celní,Červený kopec,Dvorského,Gallašova,Grmelova,Havlenova,Hluboká <,>
<br> Horní,Jaroslava Foglara,Jílová,Kamenná,Kamenná čtvrť,Londýnské náměstí,Ludmily
<br> Konečné,Oblouková,Opavská,Pod Červenou skálou,Poříčí (č.1c,3,5),Pražákova 54–69 <,>
<br> Pšeník,Renneská třída od ul.Vídeňské po Vsetínskou (od konce po č.29 lichá,od konce po
<br> č.52 sudá),Rovná,Sobotkova,Sovinec,Stráň,Strž,Táborského nábřeží,Vídeňská (č.2 až č <.>
<br> 96 sudá),Vinohrady,Vsetínská (pouze sudá čísla),Vysoká <.>
<br>
<br> Základní škola Brno,Hroznová 1,příspěvková organizace
<br> Bauerova,Hlávkova,Hlinky,Hroznová,Jeřabinová,Kalvodova,Kamenomlýnská <,>
<br> Kaplanova,Křížkov...
03_2019 (368,72 kB)
Magistrát města Brna,Dominikánské nám.1,601 67 BRNO
<br> ústř.provolba (+420) 542 171 111,e-mail: informace@brno.cz,www.brno.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
<br> OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.3/2019 <,>
<br>
<br> kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č.2/2017,kterou
<br> se stanoví spádové obvody základních škol,ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního
<br> města Brna č.2/2018
<br>
<br>
<br> __________________________
<br> datum nabytí účinnosti: 23.2.2019
<br> ____________________________
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
<br> PRÁVNÍ PŘEDPISY 2019
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ________________________________________________________________________________
Datum nabytí účinnosti: 23.2.2019
<br> Strana 2 (celkem 2)
<br>
<br>
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
<br>
<br> OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.3/2019 <,>
<br> kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č.2/2017,kterou
<br> se stanoví spádové obvody základních škol,ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního
<br> města Brna č.2/2018
<br>
<br>
<br> Zastupitelstvo města Brna se na svém Z8/003.zasedání dne 5.února 2019 usneslo vydat na základě
<br> ustanovení § 178 odst.2 písm.b) zákona č.561/2004 Sb <.>,o předškolním,základním,středním <,>
<br> vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),ve znění pozdějších předpisů,a v souladu s §
<br> 10 písm.d) a § 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění
<br> pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
<br>
<br> Článek 1
<br>
<br> Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č.2/2017,kterou se stanoví spádové
<br> obvody základních škol,ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.2/2018 <,>
<br> se mění a doplňuje takto:
<br>
<br>
<br> 1.Příloha obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.2/2017,kterou se stanoví spádo...
02_2019_Příloha (507,58 kB)
STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
<br> PŘÍLOHA
<br> obecně závazné vyhlášky č.2/2019,kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna
<br> č.3/2017,kterou se stanoví spádové obvody mateřských škol,ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního
<br> města Brna č.1/2018
<br> __________________________________________________________________________________________
<br>
<br> Datum nabytí účinnosti: 23.2.2019
<br> Strana 1 (celkem 19)
<br>
<br> Vymezení spádových obvodů mateřských škol
<br>
<br>
1.MČ Brno-střed
<br>
Mateřská škola Brno,Bayerova 5,příspěvková organizace
<br> Antonínská,Bayerova mezi ulicemi Kotlářská a Burešova,Botanická mezi ulicemi
<br> Antonínská a Burešova,Burešova,Cihlářská,Husova 5,Smetanova mezi ulicemi Lidická
<br> a Botanická,Tyršův sad <.>
<br>
<br> Mateřská škola Brno,Bílého 24,příspěvková organizace
<br> Barvičova,Bílého,XXXXXXXXX XXXXXXX,Dostálova,Fr.Stránecké,Havlíčkova,Hlávkova <,>
<br> Husova 5,Kampelíkova mezi ulicemi Barvičova a Lerchova,Kaplanova,Klácelova <,>
<br> Lerchova,Pavlíkova,Rezkova,Rudišova,Sedlákova,Soukopova,Wanklova,Wolkrova <.>
<br>
<br> Mateřská škola Brno,Francouzská 50,příspěvková organizace
<br> Bratislavská (od ulice XXXXX do č.XX sudá a č.XX lichá),Cejl (sudá čísla od ulice Soudní do č <.>
<br> 64),Francouzská (sudá č.2–62),Hvězdová (lichá čísla),Husova 5,Tkalcovská (sudá čísla) <,>
<br> Soudní (lichá čísla) <.>
<br>
<br> Základní škola a mateřská škola Brno,Horní 16,příspěvková organizace
<br> Červený kopec,Husova 5,Rovná,Stráň,Strž,Vinohrady (po hranici městské části) <.>
<br>
<br> Mateřská škola "Na kopečku u zvonečku",Brno,Horní 17,příspěvková organizace
<br> Celní,Horní,Husova 5,Jílová <.>
<br>
<br> Základní škola a mateřská škola Brno,Husova 17,příspěvková organizace (mateřská
<br> škola Jánská 22)
<br> Beethovenova,Běhounská,Divadelní,Dvořákova,Františkánská,Husova 5,Jakubské nám.<,>
<br> Jánská,Jezuitská,Josefská,Kobližná,Kozí,Malinovského nám <.>,Měnínská,Minoritská <,>
<br> Mozartova,nám.Svo...
02_2019 (409,09 kB)
Magistrát města Brna,Dominikánské nám.1,601 67 BRNO
<br> ústř.provolba (+420) 542 171 111,e-mail: informace@brno.cz,www.brno.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
<br> OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.2/2019 <,>
<br>
<br> kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č.3/2017,kterou
<br> se stanoví spádové obvody mateřských škol,ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního
<br> města Brna č.1/2018
<br>
<br>
<br> __________________________
<br> datum nabytí účinnosti: 23.2.2019
<br> ____________________________
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
<br> PRÁVNÍ PŘEDPISY 2019
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ________________________________________________________________________________
Datum nabytí účinnosti: 23.2.2019
<br> Strana 2 (celkem 2)
<br>
<br>
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
<br>
<br> OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.2/2019 <,>
<br> kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č.3/2017,kterou
<br> se stanoví spádové obvody mateřských škol,ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního
<br> města Brna č.1/2018
<br>
<br>
<br> Zastupitelstvo města Brna se na svém Z8/003.zasedání dne 5.února 2019 usneslo vydat na základě
<br> ustanovení § 178 odst.2 písm.b) a § 179 odst.3 zákona č.561/2004 Sb <.>,o předškolním <,>
<br> základním,středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),ve znění pozdějších
<br> předpisů,a v souladu s § 10 písm.d) a § 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích
<br> (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen
<br> „vyhláška“):
<br>
<br> Článek 1
<br>
<br> Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č.3/2017,kterou se stanoví spádové
<br> obvody mateřských škol,ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.1/2018 <,>
<br> se mění a doplňuje takto:
<br>
<br> 1.Příloha obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.3/2017,kterou s...

Načteno

edesky.cz/d/2705124

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Střed      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz