« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Střed - Opatření obecné povahy - stanovení DZ VPS Slovákova 4

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Střed.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha - stanovení DZ VPS Slovákova 4 (353 kB)
S
lo
v
á
k
o
v
a
<br> 2
2
<br> 2
<br> 4
<br> 6
<br> 8
<br> 7
<br> 5
<br> 3
<br> 1
<br> 2
0
<br> 18
<br> 15
<br> a
s
f <.>
<br> a
s
f <.>
<br> asf <.>
<br> b
e
t <.>
<br> dl <.>
<br> dl <.>
<br> V
e
v
e
øí
<br> VO
<br> SL
<br> SL
<br> 1
<br> 2
<br> SL
<br> 1
<br> 2
<br> 4,8
<br> 4,5
<br> 4,8
<br> 2
<,> 5
<br> SL
<br> SL
<br> VO
<br> SL
<br> IP
6
<br> VO
<br> P
2
<br> VO
<br> A
12
<br> IP
6
<br> SL
<br> SL 2x
<br> E
1
3 IP
1
2
<br> R
É
S
E
R
V
É
<br> B
20a
<br> IP
4b
<br>
<br> E
13
<br> 1
<br> IP
12
<br> IP
12
<br> E
13
<br> 1
<br> 2
<br> IP
1
2
<br> E
1
3
<br> PO-PÁ 7-19h
<br> 2.AURUM
- BRNO
<br> a ZÁKAZNÍCI PRODEJNY
<br> 1.FULGUR BATTM
AN,spol s.r.o <.>
<br> E
1
3
<br> IP
1
2
<br> 1 <.>
7
<br> B
4
12
44
<br> E
1
3
<br> E
1
3
<br> 2 <.>
B
<br> Z
H
8
8-
16
<br> 2.2B
4 3537
<br> E
1
3
<br> IN
S
T
A
L
O
<br> V
A
T
<br> 1.1B
3 1940
<br> E
1
3 IP 1
<br> 2
<br> 2
<br> 1
<br> V 10f (š.2,5m)
INSTALOVAT
<br> èíslo 1
INSTALOVAT
<br>
<br> E
1
3
<br> 2
<br> P
O
-P
<br> Á
7-19h
<br> P
U
N
C
O
V
N
Í Ú
<br> R
A
D
<br> 2 M
ÍS
<br> TA
<br> E
1
3 IP 1
<br> 2
<br> èíslo 1
INSTALOVAT
<br> N
a
k
o
n
ci
ú
se
<br> ku
<br> B
2
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ STÁVAJÍCÍ
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NAVRHOVANÉ
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ RUŠENÉ
<br> LEGENDA:
<br> B 1
<br> B 1
<br> Instalovat
<br> V 1a
<br> V 1a
Instalovat
<br> V 1a
<br> B 1
<br> OdstranitOdstranit
<br> S
<br>
<br>
<br> SPDI - souhlasí s DZ i se ZUK
<br> č.j.: KRPB - / ČJ - 2018 - 0600DI
<br> 0
<,> 0
<br> 6
2
5
<br> v
iz
k
<br> ó
ta
<br> š
íř
k
a
<br> s V 10 a/e/f (dle VL 24) <.>
<br> značení V 10g,při kombinaci
Vzorový vzhled instalovaného
<br> 0
<,> 1
<br> 2
5
<br> UL.SLOVÁKOVA - MK
<br> KONTROLOVALVYPRACOVAL
<br> NÁZEV VÝKRESU: ČÍSLO VÝKRESU
<br> VEDOUCÍ ÚDI
<br> ŘÍJEN 2018
<br> GENER.PROJEKTANT
<br> ING.A.HAVLÍČEK ING.M.PERNICA
<br> OBJEDNATEL DOKUMENTACE: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
<br> NÁZEV AKCE:
<br> DATUM
<br> PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉHO OBČANA
VYHRAZENÉ PARKOVACÍ STÁNÍ
<br> FORMÁT
<br> STUPEŇ
<br> MĚŘÍTKO
<br> Č.ZAKÁZKY
<br> 01.1
<br> 1:500
<br...
Opatření obecné povahy - stanovení DZ VPS Slovákova 4 (253,53 kB)
1
<br>
<br>
<br>
<br> ODBOR DOPRAVY,KOUNICOVA 67,601 67 BRNO
<br>
Číslo jednací Spisová značka Vyřizuje Brno dne
<br> MMB/0065859/2019 5400/OD/MMB/0416835/2018 Bc.XXX XXXXXXXXX,DiS <.>
<br> Tel.XXXXXXXXX
<br> 2019-02-12
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> stanovení změny místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy podle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o silničním provozu) a podle § XXX a následně části šesté
<br> zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád)
<br> na základě žádosti osoby těžce postižené nebo těžce pohybově postižené o stanovení
<br> úpravy provozu na pozemní komunikaci a po předchozím písemném vyjádření Policie ČR <,>
<br> KŘP JMK SPDI Brno,č.j.: KRPB-220586-2/ČJ-2018-0600DI,ze dne 16.10.2018 vydává podle
<br> § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
<br> stanovení úpravy provozu na místní pozemní komunikaci ul.Slovákova 4
<br> spočívající v umístění svislého dopravního značení vyhrazené parkoviště (IP 12) vč.dodatkové
<br> tabulky (E13) s uvedením registrační značky vozidla 2B4 3537,a vodorovného dopravního
<br> značení vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově
<br> postiženou (V 10f) <.>
<br> Platnost tohoto stanovení je podmíněna vydáním rozhodnutí,kterým bylo pravomocně povoleno
<br> zvláštní užívání komunikace <.>
<br>
<br> Odůvodnění
<br> Toto stanovení bylo vydáno na základě žádosti osoby těžce postižené nebo těžce pohybově
<br> postižené o stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci ul.Slovákova 4 z důvodu
<br> zřízení vyhrazeného parkování pro osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou <.>
<br>
<br> Připomínky a námitky k návrhu opatření obecné povahy podle § 172 odst.4 a 5 správního řádu
<br> neby...

Načteno

edesky.cz/d/2705123

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Střed      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz