« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Střed - Opatření obecné povahy - výstavba veřejného WC se zázemím pro cestující na autobusovém nádraží Benešova

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Střed.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha_Benešova (2,56 MB)
P4
<br> IP13
E7b
<br> P2
<br> B2
<br> P4
<br> B1 E1
3VJEZD
<br> AU
TO
<br> BU
SŮ
<br> M
DP
<br> M
B
<br> PO
VO
<br> LE
N
<br> B28
C2aE13
<br> IP6
<br> B28E8e
<br> B28
<br> IP
12
<br> RÉ
SE
RV
É
<br> 2x
<br> IP
13
<br> E7
b
<br> B2
8
<br> E1
3
<br> E8
b
<br> DA
TU
<br> M
M
<br> IM
O
<br> BU
S
<br> B2
8
<br> E1
3
<br> E8
dDA
<br> TU
M
<br> M
IM
<br> O
BU
<br> S
<br> B2
8
<br> E1
3
<br> E8
dD
<br> AT
UM
<br> M
IM
<br> O
BU
<br> S
<br> 80
<,> 0
<br> 0
m
<br> MIMOBUS AVOZIDLAMHD
<br> Sv.B1
E13
<br> Z2
<br> MIMO BUS
A VOZIDLAMHD
<br> M
IM
<br> O BUS
A VOZIDLA
<br> M
HD
<br> B28
E13
<br> E8b
<br> DAT
UM M
<br> IMO V
OZI
<br> DLA ST
AVB
<br> Y
<br> DAT
UM M
<br> IMO V
OZI
<br> DLA ST
AVB
<br> Y
<br> B28
E13
<br> E8a
<br> ul
<.> B
<br> EN
EŠ
<br> O
VA
<br> B24b
E13 MIMO BUS
<br> A VOZIDLA
M
<br> HD
<br> B24a
<br> E13
<br> MIM
O BU
<br> S
<br> A VO
ZIDL
<br> A
<br> MHD
<br> P4 C2
b
<br> E1
3
<br> VJ
EZ
<br> D
AU
<br> TO
BU
<br> SŮ
M
<br> DP
M
<br> B
PO
<br> VO
LE
<br> N
<br> VJ
EZ
<br> D
AU
<br> TO
BU
<br> SŮ
M
<br> DP
M
<br> B
PO
<br> VO
LE
<br> N
<br> OPLOCENÍ
<br> PRŮCHOD K WC BUDE ZAJIŠTĚN STAVBOU o XXX.šiř X,XXm
<br> ZX
<br> A6b
A15
<br> PŘE
CHO
<br> D UZA
VŘE
<br> N
<br> B20
E13
<br> Z2
PŘE
<br> CHO
D UZA
<br> VŘE
N
<br> B2
<br> IJ4aOPLOCENÍ
<br> IJ4b
<br> IJ4b
<br> IJ4b
<br> IJ4b
<br> PR
O
<br> ST
O
<br> R
BU
<br> DE
S
<br> LO
UŽ
<br> IT
<br> JA
KO
<br> N
ÁH
<br> RA
DN
<br> Í T
ER
<br> M
IN
<br> ÁL
Y
<br> 40
<,> 0
<br> 0
m
<br> 50
<,> 0
<br> 0
m
<br> IP4
b B
<br> 16
<br> 3,3m
<br> IJ4c
<br> 7,00 m
<br> 2,00 m
<br> min.3,00 m
<br> ST
AR
<br> É
AU
<br> TO
BU
<br> SO
VÉ
<br> NÁ
DR
<br> AŽ
Í
<br> 6,50 m
<br> MIMO
<br> VOZIDLA
<br> STAVBY A
<br> BUS
<br> Sv <.>
<br> B1
E13
<br> Z2
<br> MIMO
<br> VOZIDLA
<br> STAVBY A
<br> BUS
<br> 1,00 m
<br> MIM
O BU
<br> S
<br> A VO
ZIDL
<br> A
<br> MHD
<br> IP4bB1
E13
<br> IJ4a
<br> A15
<br> IP4
<br> IP4
<br> PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
DOČASNĚ ZRUŠENÉ
<br> PRACOVNÍ MÍSTO
...
Opatření obecné povahy - výstavba veřejného WC se zázemím pro cestující na autobusovém nádraží Benešova (208,41 kB)
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
601 67 BRNO,Kounicova 67
<br> _______________________________________________________________________________
<br> Odbor dopravy
<br>
<br> Č.j.: MMB/0057770/2019 Vyřizuje/linka Brno dne
<br> Spis.zn.: 5400/OD/MMB/0057770/2019 Ing.Lang /542174217 11.2.2019
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br>
Odbor dopravy MMB jako příslušný orgán státní správy podle § 77 odst.1 písm.c) a § 124 odst.6
<br> zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve
<br> znění pozdějších předpisů <,>
<br> po předchozím písemném vyjádření Policie ČR KŘP JMK,č.j.KRPB-23210-1/ČJ-2019-0600DI <,>
<br> ze dne 4.2.2019 <,>
<br> postupem v souladu s ustanovením § 171 a následně části šesté zákona č.500/2004 Sb.správní řád <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů,na základě žádosti:
<br>
<br>
<br> ZNAKOM,s.r.o <.>,Zengrova 4,615 00 Brno,IČ: 262 64 641
<br>
<br> stanovuje přechodnou úpravu provozu
<br>
na místních pozemních komunikacích Benešova,vč.AN Benešova a na veřejně přístupné účelové
<br> komunikaci zadní průjezd AN Benešova podle dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto
<br> stanovení <,>
<br>
<br> z důvodu výstavby veřejného WC se zázemím pro cestující na autobusovém nádraží Benešova <.>
<br>
<br> Předpokládaný termín realizace je v období 1.3.– 30.6.2019.Skutečný termín bude upřesněn
<br> v rozhodnutí o záboru,resp.uzavírce komunikace <.>
<br>
<br>
Stanovení je platné pouze jako součást Rozhodnutí,kterým bylo pravomocně povoleno zvláštní
<br> užívání komunikace,resp.uzavírka komunikace a jeho platnost je omezena podle zákona
<br> č.361/2000 Sb.na dobu max.1 rok od vydání stanovení <.>
<br>
<br> Užití dopravních značek,světelných signálů a dopravních zařízení nesmí být v rozporu
<br> s příslušnými ustanoveními zákona č.361/2000 Sb <.>,vyhlášky č.398/2009 Sb <.>,vyhlášky
<br> č.294/2015 Sb.a s technickými podmínkami TP 6...

Načteno

edesky.cz/d/2705121

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Střed      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz