« Najít podobné dokumenty

Obec Bělčice - Rozpočtové opatření č.12/2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bělčice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové změny č. 12
M6sto B6l6ice pni.luy KEO-W 1.11.255 / Uc06x Rozpodtov6 opatieni e.n I 2019 zpracovdno: 4.12.2018 strana: 1 N+Z+UZ Org XXX XXX ZJ PXvodnl hodnota XXXXXXXXX XXXX XXXX XXXX XXX XXXXXXXXX XXXX 0000 1.t12 000 000000000 0000 0000 1113 000 000000000 0000 0000 1211 000 000000000 0000 0000 1361 000 000000000 0000 0000 1381 000 000000000 0000 0000 1s82 000 000000000 0000 0000 1511 000 000000000 0000 0000 4116 000 000012966 0000 0000 4116 000 000014004 0000 0000 4116 000 000017027 0000 0000 4116 000 000029027 0000 0000 41.t6 000 000029500 0000 0000 4216 000 000090002 0000 0000 4.t13 000 104113013 0000 0000 4116 000 104513013 0000 0000 4116 000 Paragraf 0000 celkem: 000000000 0000 3639 2131 000 Paragraf 363!t celkem: 000000000 0000 372it 2111 000 Paragraf 372il celkem: 000000000 0000 6310 2141 000 Paragraf 6310 celkem: Org: 0000 celkem: ZmEna Po zmEnd 3 670 000,00 XXX z plijmri fyzickych osob ptacene ptetci XX XXX,XX Dail z piijm0 ffz.osob ze sam.vld6l.cinnosti 338 000,00 XXX z plijmrl ryz.osob z kapitat.Wnosft X 630 000,00 Dail z piidane hodnoty 19 500,00 Sprdvni poplatky 91 500,00 XXX z hazardnich her X XX,XX Zruseny odvod z loteril a pod.her kr.vfher.hrac.piistr 1 568 500,00 Dafi z nemovitfch vdci 0,00 Ostatni neinvestid.piUate transfery ze st6t.rozpo6tu 259 687,00 Ostatni neinvestic.pnjate transfery ze sEt.rozpodtu 75 137,oo Ostatni neinvestic.pFiate transfery ze st6t.rozpo6tu 355 497,00 Ostatnl neinvestie.pnjate transfery ze stet.rozpoetu 'l 097 683,00 Ostatni neinvestie.pRjat6 transfery ze st6t.rozpodtu 200 000,00 Ostatnl investidni pfijate transfery ze stAt.rozpo&u 234 333,00 Neinvestidni piijat6 transfery ze statnid fond0 39 645,00 Ostatni neinvestid.pfiatd transfery ze stet.rozpodtu 1 85 355,00 Ostatni neinvestid.piijat6 transfery ze st5t.rozpodtu l5 850 937,00 * 144 000,00 Piijmy z pron6jmu pozemk0 144000,00 Komun6lntsluzby a Uzemnt rozvoJjlnde nezal * 139 000,00 Piijmy z poskytovdni sluZeb a vlirobk& (EKO-KOM) 139000,00 Prevencevznlkuodpadt * 1 100,00 Piijmy z !r...

Načteno

edesky.cz/d/2704233

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bělčice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz