« Najít podobné dokumenty

Obec Studeněves - zápis ze dne 6.2.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Studeněves.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zápis ze dne 6.2.2019
Úřední deska - zápis ze dne 6.2.2019 - Oficiální stránky obce Studeněves0 °C -2 °C
konaného dne 6.února 2019 od 18. 00 hodin
v zasedací místnosti OÚ obce Studeněves
 
Přítomni: p. Habada  p.Vaněk, ,p. Miller,  pí.Podolská,p. Vebr,<,> pí.Malečková
 p. Větrovský           
Zasedání Zastupitelstva obce Studeněves (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18.00 hodin starostou obce Studeněves p. Habadou („dále jako „předsedající“) <.>
 
Předsedající navrhl určit zapisovatelem p. Habadovou a ověřovatelem p.Millera a 
p.Malečkovou,k  návrhu nebyly vzneseny žádné námitky – schváleno 7 hlasy <.>
 
Bod 2 -   rozdělení ppč.142/16   - info   
Bod 3 -   žádost o pronájem prostorů haldy  
Bod 4 -   objednávka kontejnerů na velkoobjemový odpad 
Bod 5 -   rozpočtové opatření 1/2019
Bod 6 -   výměna inventáře obecní úřad
Bod 7 -   diskuse
Pí.Habadová informovala zastupitele o hospodaření obce za minulé období
Usnesení č. 2/1/2019
 
Usnesení č. 2/2/2019
 
Občan Studeněvse požádal o pronájem Haldy včetně zařízení dne 22.6.2019.    
Usnesení č. 2/3/2019  
Zastupitelstvo obce Studeněves schvaluje pronájem Haldy včetně zařízení za cenu obvyklou tj. 3000,- Kč <.>
(7 pro,0x  proti,0 zdržel se )
 
Bod 4
Na měsíc březen budou objednány kontejnery na velkoobjemový odpad.Přesný termín a místo přistavení bude vyvěšeno na úředních deskách Oú Studeněves.  
Usnesení č. 2/4/2019
(7 pro ,0x  proti,0 zdržel se )
 
Bod 5
Pí.Habadová seznámila zastupitelstvo obce s návrhem rozpočtového opatření č. 1/2019.Jedná se o přesun 128000,- Kč z paragrafu 3429 zájmová činnost na paragraf 3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce (náklady hřiště) <.>
Usnesení č. 2/5/2019
(7 pro,0x  proti,0 zdržel se )
 
Bude provedena výměna starého inventáře -  zařízení  zasedací místnosti,kanceláře a klubu důchodců. 
Usnesení č. 2/6/2019
(7 pro ,0x  proti,0 zdržel se )
 
Usnesení č. 2/7/2019
 
 
Zodpovídá: Správce Webu
Senioři
Kalendář
měsícLeden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Pr...

Načteno

edesky.cz/d/2704064

Meta

Jednání zastupitelstva   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Studeněves      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz