« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Záměr obce prodat,směnit, darovat, pronajmout,propachtovat nebo vypůjčit nemovitý majetek

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr obce prodat,směnit, darovat, pronajmout,propachtovat nebo vypůjčit nemovitý majetek
č.j.MCBJIH/Ol 712/2019/MO/Svár <.>
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO B'RNO,MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-JIH Majetkový odbor Uřadu městské části Brno-jih
<br> Záměr obce prodat.směnit,darovat.pronaimout,propachtovat nebo vvpjjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo ie přenechat jako úpí-osu <.>
<br> V souladu s ustanovením & 39 odst.1 z.č.128/2000 Sb.o obcích,v platném znění zveřejňuje po dobu 15 - tí dnů,záměr statutárního města Brna,městské části Brno-jih
<br> Pronájem části pozemku p.č.174/2 v k.ú.Komárov <.>
<br> Nabidky,náměty či připomínky k uvedenému záměru budou přijímány na podatelně ÚMČ Brno jih,Mariánské nám.13,617 00 Brno,ato po dobu zveřejnění tohoto záměru <.>
<br> Vyvěšeno dne: 1 Z -02' 2019
<br> Sejmuto dne:
<br> Ufad wa?hměsm Brna Ing.XXXXX XXXXX,v.r.W X“._ vedoucí majetkového odboru _- Wx ' B"“ UMČ Brno-jih
<br> V Brně dne: 11.02.2019

Načteno

edesky.cz/d/2703540

Meta

Zveřejnění záměru   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz