« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy, Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy, Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Městská čás
<br> oručeno- ! BINO—jih Was—3553919 AAARRRA ARRA 1111111111111 601 67 BRNO,Kounicova 67 boa? 7 3,Will/l '“ ? 17ch Odbor dopravy Č.j.: MMB/006339l/2019 Vyřizuje/linka Brno dne Spis.zn.: 5400/ODfMMB/006339l/2019 Ing.Lang /542174217 8.2.2019 Úřad městské části města Brna Brno -]1h
<br> v ' ' v O VEREJNA VYHLÁŠKA % 1 l 432- 2013
<br> „,<,>,„,<,> OPATRENIOBECNE POVAHY 64- 5 9/9
<br> Příloha:
<br> Mariánské nám.13,617 00 Brno
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Odbor dopravy MMB jako příslušný orgán státní správy podle & 77 odst.1 písm.c) a 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> po předchozím písemném vyjádření Policie ČR KŘP JMK,č.j.KRPB-l7164-1/ČJ-2019-0600D1,ze dne 23.1.2019 <,>
<br> postupem v souladu s ustanovením © 171 a následně části šesté zákona č.500/2004 Sb.správní řád,ve znění pozdějších předpisů,na základě žádosti:
<br> BS MORAVA,spol.s r.o <.>,Foltýnova 19,635 00 Brno,IČ: 255 11 009 stanovuje přechodnou úpravy provozu
<br> na místních pozemních komunikacích Rajhradská,Teslova podle dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení <,>
<br> z důvodu realizace sjezdů u objektu na ul.Rajhradská a Teslova <.>
<br> Předpokládaný termín realizace je v období 21.2.— 31.5.2019.Skutečný termín bude upřesněn v rozhodnutí o uzavírce,resp.záboru komunikace <.>
<br> Stanovení je platné pouze jako součást Rozhodnutí,kterým bylo pravomocně povoleno zvláštní užívání komunikace.resp.uzavírka komunikace a jeho platnost je omezena podle zákona č.361/2000 Sb.na dobu max.1 rok od vydání stanovení <.>
<br> Užití dopravních značekisvětelných signálů a dopravních zařízení nesmí být vrozporu spříslušnými ustanoveními zákona č.361/2000 Sb.<.> vyhlášky č.398/2009 Sb <.>,vyhlášky č.294/2015 Sb.a s technickými podmínkami TP 65 a TP 66 <.>
<br> Povinností žadatele je kontrolovat soulad užití dopravních značek,světelných signálů a dopra...

Načteno

edesky.cz/d/2703539

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz