« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Bystrc - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - 12. únor 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Bystrc.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Filipova
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
<br> 601 67 BRNO,Kounicova 67 Odbor dopravy Č.j.: MMB/005422 l/2019 Vyřizuje/linka Brno dne Spis.zn.: 5400/ODIMMB/0054221/2019 Ing.Lang /542174217 11.2.2019 VEREJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Odbor dopravy MMB jako příslušný orgán státní správy podle 5 77 odst.1 písm.c) a 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> po předchozím písemném vyjádření Policie ČR KŘP JMK,č.j.KRPB-21484-l/ČJ-2019—0600DI,ze dne 4.2.2019 <,>
<br> postupem v souladu s ustanovením © 171 a následně části šesté zákona č.500/2004 Sb.správní řád <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů,na základě žádosti:
<br> ZNAKOM,s.r.o <.>,Zengrova 4,615 00 Brno,IČ: 262 64 641
<br> stanovuje přechodnou úpravu provozu
<br> na místních pozemních komunikacích Filipova podle dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení <,>
<br> z důvodu opravy chodníků na ul.Filipova <.>
<br> Předpokládaný termín realizaceje cca 2 měsíce v období 1.3.- 31.10.2019.Skutečný termín bude upřesněn v rozhodnutí o záboru,resp.uzavírce komunikace <.>
<br> Stanovení je platné pouze jako součást Rozhodnutí,kterým bylo pravomocně povoleno zvláštní užívání komunikace,resp.uzavírka komunikace a jeho platnost je omezena podle zákona č.361/2000 Sb.na dobu max.] rok od vvdání stanovení <.>
<br> Užití dopravních značek,světelných signálů a dopravních zařízení nesmí být vrozporu spříslušnými ustanoveními zákona č.361/2000 Sb <.>,vyhlášky č.398/2009 Sb <.>,vyhlášky č.294/2015 Sb.a s technickými podmínkami TP 65 a TP 66 <.>
<br> Povinností žadatele je kontrolovat soulad užití dopravních značek,světelných signálů a dopravních zařízení s projektovou dokumentaci a zabezpečit jejich údržbu po celé období přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci <.>
<br> Č.j.: MMB/0054221/2019
<br> Odbor dopravy MMB může zvlastniho podnětu nebo zpodnětu příslušné...

Načteno

edesky.cz/d/2703538

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Bystrc      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz