« Najít podobné dokumenty

Město Brno - 006 EX 3061/16-210-Dražební vyhláška,211-Žádost

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

U3061-16-0210-190211141934.pdf
Soudní exekutor JUDr.XXXXX XXXXXXXX,Ph.D <.>
Exekutorský úřad Brno – město tel.: +420 542 220 200
adresa: Konečného náměstí 2,611 18 Brno e-mail: podatelna@exekutorblazkova.cz
<br> datová schránka: miag789
internetové stránky: www.exekutorblazkova.cz
<br>
č.j.006 EX 3061/16-210
<br>
U S N E S E N Í
<br>
JUDr.XXXXX XXXXXXXX,Ph.D <.>,soudní exekutor Exekutorského úřadu Brno-město,Konečného
<br> nám.2,611 18 Brno,IČ: 66240697,pověřený provedením exekuce na základě usnesení o nařízení exekuce
a pověření exekutora k jejímu provedení č.j.81 EXE 3757/2016,ze dne 21.11.2016,které vydal Městský
soud v Brně,kterým byla nařízena exekuce podle rozsudek č.j.24 Nc 63/2015-45,který vydal Městský
soud v Brně dne 22.08.2016 a který se stal pravomocným dne 13.09.2016 a vykonatelným dne 17.09.2016 <,>
k uspokojení pohledávky
<br>
oprávněného XXXXXX XXXXXXXXX,Prušánecká XXXX/X,XXXXX,Brno,r.č.025404/4164 <,>
<br> zast.JUDr.XXXXX XXXXXXXX,Ph.D <.>,advokátní kancelář,Jakubská 121/1 <,>
60200,Brno - Brno-město
<br> proti
<br> povinnému XXXXXXXX XXXXXX,Požární XXX/XX,XXXXX,Brno,nar.03.02.1975
<br>
ve výši 6 000,00 Kč s příslušenstvím
a povinnosti povinného uhradit oprávněnému náklady oprávněného a soudnímu exekutorovi
náklady exekuce <,>
<br>
vydává
<br>
usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání
<br> (dražební vyhlášku)
<br>
<br> I <.>
<br> Nařizuje se elektronické dražební jednání,které se uskuteční prostřednictvím elektronického
systému dražeb na adrese:
<br> www.e-drazby.cz
<br>
Čas zahájení elektronické dražby: dne 7.5.2019 v 11.00 hod.(od tohoto okamžiku mohou
dražitelé činit podání) <.>
<br>
Čas ukončení elektronické dražby: nejdříve dne 7.5.2019 ve 13.00 hod.Dražba se však koná <,>
dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst.4 zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní řád,v účinném znění
/dále jen „o.s.ř.“/) - bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby
učiněno podání,má se za to,že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se po...

Načteno

edesky.cz/d/2703317

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz