« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Veřejná vyhláška - stanovení přechodného DZ - Trávníky 16

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Travniky_16_-_demolice_objektu.pdf
IP4b
<br> A2
2
<br> E1
3 IP
4b
<br>
V
<br> ZI
M
<br> N
ÍM
<br>
OB
<br> D
OB
<br> Í S
E
<br>
PA
<br> RK
OV
<br> IŠ
TĚ
<br> N
EU
<br> D
RŽ
<br> U
JE
<br> P2
<br> IP4b
<br> IP12
R
<br> É
<br> S
<br> E
<br> R
<br> V
<br> É
<br> B2
<br> IP4bB24b
<br> C2e
<br> C2c
<br> B2
<br> B24a
<br> P2
<br> Z2
<br> Z2
<br> B28
E13E8a
<br> D
ATU
<br> M
<br> M
IM
<br> O
<br> VOZID
EL
<br> STAVBY
<br> B28
E13E8c
<br> D
ATU
<br> M
<br> M
IM
<br> O
<br> VOZID
EL
<br> STAVBY
<br> P
<br> Ř
<br> E
<br> J
<br> D
<br> I
<br> N
<br> A
<br> P
<br> R
<br> O
<br> T
<br> Ě
<br> J
<br> Š
<br> Í
<br> C
<br> H
<br> O
<br> D
<br> N
<br> Í
K B20
<br> E13Z2
<br> P
<br> Ř
<br> E
<br> J
<br> D
<br> I
<br> N
<br> A
<br> P
<br> R
<br> O
<br> T
<br> Ě
<br> J
<br> Š
<br> Í
<br> C
<br> H
<br> O
<br> D
<br> N
<br> Í
K
<br> P
<br> Ř
<br> E
<br> J
<br> D
<br> I
<br> N
<br> A
<br> P
<br> R
<br> O
<br> T
<br> Ě
<br> J
<br> Š
<br> Í
<br> C
<br> H
<br> O
<br> D
<br> N
<br> Í
K
<br> B2
0
<br> E1
3 Z2
<br> P
<br> Ř
<br> E
<br> J
<br> D
<br> I
<br> N
<br> A
<br> P
<br> R
<br> O
<br> T
<br> Ě
<br> J
<br> Š
<br> Í
<br> C
<br> H
<br> O
<br> D
<br> N
<br> Í
K
<br> 2
<br> 5
<br> <,>
0
<br> 0
<br>
m
<br> A6b
A15
<br> 2
<br> <,>
5
<br> 0
<br>
m
<br> 2
<br> <,>
0
<br> 0
<br>
m
<br> 6
<br> <,>
0
<br> 0
<br>
m
<br> u
<br> l
<.>
<br> T
<br> R
<br> Á
<br> V
<br> N
<br> Í
K
<br> Y
<br> u
<br> l
<.>
<br> Z
<br> D
<br> R
<br> Á
<br> H
<br> A
<br> L
<br> O
<br> V
<br> A
<br> u
l
<.>
<br> D
<br> E
<br> M
<br> L
O
<br> V
<br> A
<br> u
<br> l
<.>
<br> L
<br> E
<br> S
<br> N
<br> I
C
<br> K
<br> Á
<br> u
<br> l
<.>
<br> L
<br> E
<br> S
<br> N
<br> I
C
<br> K
<br> Á
<br> m
<br> i
n
<br>
3
<br> <,>
0
<br> 0
<br>
m
<br> A15
<br> IP4
<br> IP4
<br> PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> DOČASNĚ ZRUŠENÉ
<br> PRACOVNÍ MÍSTO
<br> DATUM
MIMO
<br> VOZIDLA S
POVOLENÍM
<br> STAVBY
<br> TEXT DODATKOVÉ TABULKY
<br> 1
<br> PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> TRÁVNÍKY 16,ČERNÁ POLE - DEMOLICE OBJEKTU
<...
ZNAKOM_-_Travniky_16.pdf
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
601 67 BRNO,Kounicova 67
<br> _______________________________________________________________________________
<br> Odbor dopravy
<br>
<br> Č.j.: MMB/0054226/2019 Vyřizuje/linka Brno dne
<br> Spis.zn.: 5400/OD/MMB/0054226/2019 Ing.Lang /542174217 11.2.2019
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br>
Odbor dopravy MMB jako příslušný orgán státní správy podle § 77 odst.1 písm.c) a § 124 odst.6
<br> zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve
<br> znění pozdějších předpisů <,>
<br> po předchozím písemném vyjádření Policie ČR KŘP JMK,č.j.KRPB-21448-1/ČJ-2019-0600DI <,>
<br> ze dne 4.2.2019 <,>
<br> postupem v souladu s ustanovením § 171 a následně části šesté zákona č.500/2004 Sb.správní řád <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů,na základě žádosti:
<br>
<br>
<br> ZNAKOM,s.r.o <.>,Zengrova 4,615 00 Brno,IČ: 262 64 641
<br>
<br> stanovuje přechodnou úpravu provozu
<br>
na místních pozemních komunikacích Trávníky,Lesnická,Demlova podle dokumentace,která je
<br> nedílnou součástí tohoto stanovení <,>
<br>
<br> z důvodu demolice objektu Trávníky 16 <.>
<br>
<br> Předpokládaný termín realizace je v období 1.3.2019 – 28.2.2020,úplná uzavírka komunikace
<br> pouze 1.8.– 31.8.2019 <.>
<br> Skutečný termín bude upřesněn v rozhodnutí o záboru,resp.uzavírce komunikace <.>
<br>
<br>
Stanovení je platné pouze jako součást Rozhodnutí,kterým bylo pravomocně povoleno zvláštní
<br> užívání komunikace,resp.uzavírka komunikace a jeho platnost je omezena podle zákona
<br> č.361/2000 Sb.na dobu max.1 rok od vydání stanovení <.>
<br>
<br> Užití dopravních značek,světelných signálů a dopravních zařízení nesmí být v rozporu
<br> s příslušnými ustanoveními zákona č.361/2000 Sb <.>,vyhlášky č.398/2009 Sb <.>,vyhlášky
<br> č.294/2015 Sb.a s technickými podmínkami TP 65 a TP 66 <.>
<br>
<br> Povinností žadatele je kontrolovat ...

Načteno

edesky.cz/d/2703316

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz