« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Veřejná vyhláška - stanovení přechodného DZ - Seifertova, Nejedlého

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZNAKOM_-_Seifertova.pdf
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
601 67 BRNO,Kounicova 67
<br> _______________________________________________________________________________
<br> Odbor dopravy
<br>
<br> Č.j.: MMB/0054213/2019 Vyřizuje/linka Brno dne
<br> Spis.zn.: 5400/OD/MMB/0054213/2019 Ing.Lang /542174217 11.2.2019
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br>
Odbor dopravy MMB jako příslušný orgán státní správy podle § 77 odst.1 písm.c) a § 124 odst.6
<br> zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve
<br> znění pozdějších předpisů <,>
<br> po předchozím písemném vyjádření Policie ČR KŘP JMK,č.j.KRPB-17182-1/ČJ-2019-0600DI <,>
<br> ze dne 4.2.2019 <,>
<br> postupem v souladu s ustanovením § 171 a následně části šesté zákona č.500/2004 Sb.správní řád <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů,na základě žádosti:
<br>
<br>
<br> ZNAKOM,s.r.o <.>,Zengrova 4,615 00 Brno,IČ: 262 64 641
<br>
<br> stanovuje přechodnou úpravu provozu
<br>
na silnici III.třídy Seifertova,na místních pozemních komunikacích Heleny Malířové,Nejedlého <,>
<br> chodník Seifertova a na veřejně přístupných účelových komunikacích spojovací chodník
<br> Seifertova – Soběšická,obslužná komunikace Seifertova 2 – 8 podle dokumentace,která je
<br> nedílnou součástí tohoto stanovení <,>
<br>
<br> z důvodu rekonstrukce plynovodu na ul.Seifertova <.>
<br>
<br> Předpokládaný termín realizace je v období 1.3.– 30.6.2019.Skutečný termín bude upřesněn
<br> v rozhodnutí o záboru,resp.uzavírce komunikace <.>
<br>
Stanovení je platné pouze jako součást Rozhodnutí,kterým bylo pravomocně povoleno zvláštní
<br> užívání komunikace,resp.uzavírka komunikace a jeho platnost je omezena podle zákona
<br> č.361/2000 Sb.na dobu max.1 rok od vydání stanovení <.>
<br>
<br> Užití dopravních značek,světelných signálů a dopravních zařízení nesmí být v rozporu
<br> s příslušnými ustanoveními zákona č.361/2000 Sb <.>,vyhlášky č...
Seifertova_Nejedleho_-_rekonstrukce_plynovodu.pdf
2019-02-11T17:43:00+0100
Ing.XXXXXX XXXX XXbXfXXXfXeXcXXXaXceaXXXXXXXXXXfbXedXdXX

Načteno

edesky.cz/d/2703315

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz