« Najít podobné dokumenty

Město Brno - 169EX 2168/15-47 poučení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2168_dv.pdf
Mgr.XXXXXX XXXXX,soudní exekutor,Exekutorský úřad Šumperk
se sídlem Masarykovo nám.44/4,789 01 Zábřeh
<br>
tel: 583 550 263 ID Datové schránky 9ikgf4b
<br> fax: 583 411 350 e-mail: urad@exekucesumperk.cz
<br> úřední hodiny: Po - Čt 8 - 12 hod <.>,13 - 16 hod,Pá 8 - 12 hod www.exekucesumperk.cz
<br> IČ: 72043202,DIČ: CZ7803135681 účet pro platby: 43-5540710217/0100
<br>
<br>
Č.j.139EX 16035/13-176
<br> U S N E S E N Í
<br>
Soudní exekutor Mgr.XXXXXX XXXXX,Exekutorský úřad Šumperk,se sídlem Masarykovo nám.44/4,789 01
<br> Zábřeh pověřený provedením exekuce na základě usnesení Městského soudu v Brně ze dne 8.10.2013,č.j <.>
<br> 80EXE3035/2013-9,kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného rozsudku Krajského soudu v Brně č.j <.>
<br> 12ECm11/2012-46 ze dne 18.6.2013,který nabyl právní moci dne 27.7.2013,vykonatelného dne 31.7.2013 ve věci
<br> oprávněného HOLCKOV s.r.o <.>,Soukopovo náměstí čp.89,679 11 Doubravice nad Svitavou - Doubravice nad
<br> Svitavou,IČ: 28316754,práv.zast.Mgr.XXXXXX XXXXXXXXXX,advokát se sídlem Hybešova čp.XXXX / čo.17,680 01
<br> Boskovice proti povinnému PROMA-TOUR,s.r.o <.>,se sídlem Údolní 567,Brno - Brno-město 602 00 <,>
<br> IČ: 25569546,práv.zast.JUDr.PhDr.XXXXXXX XXXX,advokát se sídlem Údolní čp.XXX / čo.33,602 00 Brno - Brno-
<br> město pro Jistina 263 966,00 Kč s příslušenstvím,vydává
<br>
<br>
<br> Dražební vyhlášku
o provedení elektronické dražby nemovitých věcí
<br>
<br> I <.>
<br> První elektronická dražba nemovitých věcí uvedených v bodě II.bude zahájena dne 27.2.2019 v 13:30 hod.na
<br> dražebním portálu
<br>
www.drazby-exekutori.cz
<br>
Zahájení elektronické dražby: dne 27.2.2019 v 13:30 hod <.>
<br>
<br> Ukončení elektronické dražby: nejdříve dne 27.2.2019 v 14:00 hod.Dražba se však koná,dokud dražitelé činí podání
<br> (§ 336i odst.4 zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní řád,v platném znění (dále jen „o.s.ř.“)) - bude-li v posledních
<br> pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání,má se za...

Načteno

edesky.cz/d/2703312

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz