« Najít podobné dokumenty

Město Brno - 169EX 4211/17-55 sdělení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

4211_usn.pdf
Mgr.XXXXXX XXXXX,soudní exekutor,Exekutorský úřad Šumperk
se sídlem Masarykovo nám.44/4,789 01 Zábřeh
<br>
tel: 583 550 263 ID Datové schránky 9ikgf4b
<br> fax: 583 411 350 e-mail: urad@exekucesumperk.cz
<br> úřední hodiny: Po - Čt 8 - 12 hod <.>,13 - 16 hod,Pá 8 - 12 hod www.exekucesumperk.cz
<br> IČ: 72043202,DIČ: CZ7803135681 účet pro platby: 43-5540710217/0100
<br>
<br> Č.j.139EX 09968/15-160
<br> zn.opr.2015/212/FI'MUZB'5
<br>
<br> Usnesení o nařízení dražby
<br>
Soudní exekutor Mgr.XXXXXX XXXXX,Exekutorský úřad Šumperk,se sídlem Masarykovo nám.44/4,789 01 Zábřeh
<br> pověřený provedením exekuce na základě pověření k vedení exekuce Okresního soudu v Šumperku ze dne 4.6.2015 <,>
<br> č.j.4EXE1248/2015-9,kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného pokutového bloku Město Zábřeh č.j <.>
<br> E0146068 ze dne 31.12.2014,vykonatelného dne 16.1.2015 v exekuční věci
<br> oprávněného: Město Zábřeh,Masarykovo náměstí 510/6,789 01 Zábřeh - Zábřeh,IČ: 00303640
<br> proti
<br> povinnému: XXXXX XXXXX,bytem Petrov nad Desnou čp.XXX,Petrov nad Desnou - Petrov nad Desnou 788 14 <,>
<br> nar.24.12.1979
<br> pro dlužnou částku ve výši: - Jistina 1 000,00 Kč s příslušenstvím a náklady exekuce <,>
<br>
<br> rozhodl takto
<br>
I.Elektronická dražba nemovitých věcí povinného,nařízená usnesením ze dne 20.6.2018 č.j <.>
<br> 139EX 09968/15-079 (dražební vyhláška),odročená usnesením ze dne 24.7.2018 č.j.139EX 09968/15-
<br> 112 na neurčito,se nařizuje na den 28.2.2019 <.>
<br>
II.Elektronická dražba se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: www.drazby-
<br> exekutori.cz <.>
<br>
<br> Zahájení elektronické dražby dne 28.2.2019 v 13:30 hod <.>
<br>
<br> Ukončení elektronické dražby: nejdříve dne 23.1.2019 v 14:00 hod.Dražba se však koná,dokud dražitelé
<br> činí podání (§ 336i odst.4 zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní řád,v platném znění (dále jen
<br> „o.s.ř.“)) - bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno
<br> ...

Načteno

edesky.cz/d/2703311

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz