« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Aukční vyhlášky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

AV zárubně
8_72/OSU/2019-OSUM Cj.: UZSVM/OSU/728/2019-OSUM
<br> AUKČNÍVYHLÁŠKA
<br> Aukce se řídí platným Aukčním řádem,není-Ii stanoveno v této aukční vyhlášce jinak.Aukční řád je v elektronické podobě uveřejněn na webových stránkách www.nabídkamašetkucz <.>
<br> [.Termín a místo konání aukce
<br> Touto „Aukční vyhláškou" se vyhlašuje konání aukce prostřednictvím Elektronického aukčního systému Správce: Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem Flašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2 ICO: 69797111,dostupného iža ňvůbovýchgc stránkách www nabš šdkamajetku cz.Začátek aukce se stanovuje na den „Minmi.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.hod.Konec aukce se stanovuje na den-„l.:.-.113 201%.<.>.<.>.C7 ÍÍ.<.>.<.>.hod <.>
<br> Zadavatelem aukce' je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.<.> Příslušným pracovištěm Zadavatele aukce je Odloučené pracoviště Šumperk.Kontaktní osobou je XXXXXX XXXXXXXXX,DiS
<br> II.Podmínky účasti v aukci
<br> Účast v aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního systému (dále jen „EAS“).Způsob registrace je uveden v Aukčním řádu zveřejněném na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz,na těchto webových stránkách je možné také registraci provést <.>
<br> III.Označení vyhlašovatele aukce
<br> Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,IČO: 69797111,za kterou právně jedná lng.XXXXX XXXXXXX pověřený na základě Příkazu generálního ředitele č.X/XXXX,v platném znění <.>
<br> lV.Předmět aukce
<br> Předmětem aukce je movitá věc,níže specifikovaná <.>
<br> Kovové zárubně 80,3 ks levé,1 ks pravé
<br> Popis předmětu aukce:
<br> Jedná se použitou movitou věc,jejíž stáří nelze přesně určit.Zadavatel aukce ani Provozovatel nezaručují její funkčnost a tuto movitou věc nelze reklamovat.Z tohoto důvodu se doporučuje zájemcům zúčastnit se prohlídky předmětu aukce <.>
<br> Vlastníkem výše uvedené movité věci je Česká republika,příslušnost hospodařit s ...
AV stojan
e75/osur2019-osurw Cj.: uzsvwosur731r2019-osum
<br> AUKČNÍVYHLÁŠKA
<br> Aukce se řídí platným Aukčním řádem,není-Ii stanoveno v této aukční vyhlášce jinak.Aukční řád je v elektronické podobě uveřejněn na webových stránkách www.nabšdkama'etkucz <.>
<br> |.Termín 3 místo konání aukce
<br> Touto „Aukční vyhláškou" se vyhlašuje konání aukce prostřednictvím Elektronického aukčního systému Správce: Uřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,ICO: 69797111,dostupného na webových stránkách www.nabídkamajetku.cz.Začátek aukce se stangguje na den 1.2.<.> -j]2.<.>.2gqgv.<.>.<.>.<.> Off ff.<.>.<.> hod.Konec aukce se stanovuje na dent.<.> g3.<.> 2mgv.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.hod <.>
<br> Zadavatelem aukce je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.Příslušným pracovištěm Zadavatele aukce je Odloučené pracoviště Sumperk Kontaktní osobou je Tereza Sillarová,DiS <.>
<br> II.Podmínky účasti v aukci
<br> Účast v aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního systému (dále jen „EAS“).Způsob registrace je uveden v Aukčním řádu zveřejněném na webových stránkách www.nabidkamajetku.oz,na těchto webových stránkách je možné také registraci provést <.>
<br> III.Označení vyhlašovatele aukce
<br> Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,ICO: 69797111,za kterou právně jedná lng.XXXXX XXXXXXX pověřený na základě Příkazu generálního ředitele č.X/XXXX,v platném znění <.>
<br> IV.Předmět au kce
<br> Předmětem aukce je movitá věc,níže specifikované <.>
<br> Stojan na CD
<br> Popis předmětu aukce:
<br> Jedná se použitou movitou věc,jejíž stáří nelze přesně určit.Zadavatel aukce ani Provozovatel nezaručují její funkčnost a tuto movitou věc nelze reklamovat.Z tohoto důvodu se doporučuje zájemcům zúčastnit se prohlídky předmětu aukce <.>
<br> Vlastníkem výše uvedené movité věci je Česká republika,příslušnost hospodařit s majetkem
<br> státu ...
AV Primex
679/OSU/2019-OSUM Cj.: UZSVM/OSU/735/2U19-OSUM
<br> AUKČNÍVYHLÁŠKA
<br> Aukce se řídí platným Aukčním řádem,není-li stanoveno v této aukční vyhlášce jinak.Aukční řád je v elektronické podobě uveřejněn na webových stránkách www.nabidkamajetku.02 <.>
<br> |.Termín a místo konání aukce
<br> Touto „Aukční vyhláškou" se vyhlašuje konání aukce prostřednictvím Elektronického aukčního systému Správce: Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,ICO: 69797111,dostupného na webových stránkách
<br> www.nabšdkamaietkucz.Začátek aukce se stanovuje na den1.2.<.> -.02.-.<.> 20:|g v.<.>.<.>.<.> QCCÍM hod.Konec aukce se stanovuje na den l.<.>.-M:.mjgv.<.>.<.> Čjg.<.>.<.>.hod <.>
<br> Zadavatelem aukce je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.Příslušným pracovištěm Zadvavatele aukce je Odloučené pracoviště Sumperk.Kontaktní osobou je Tereza Sillarová,DiS <.>
<br> ||.Podmínky účasti v aukci
<br> Účast v aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního systému (dále jen „EAS“).Způsob registrace je uveden v Aukčním řádu zveřejněném na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz,na těchto webových stránkách je možné také registraci provést <.>
<br> III.Označení vyhlašovatele aukce
<br> Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,ICO: 69797111,za kterou právně jedná lng.XXXXX XXXXXXX pověřený na základě Příkazu generálního ředitele č.X/XXXX,v platném znění <.>
<br> IV.Předmět aukce
<br> Předmětem aukce je movitá věc,níže specifikované <.>
<br> Sada pneumatického nářadí PRIM EX čtyřdílné
<br> Popis předmětu aukce:
<br> Jedná se použitou movitou věc,jejíž stáří nelze přesně určit.Zadavatel aukce ani Provozovatel nezaručují její funkčnost a tuto movitou věc nelze reklamovat.Z tohoto důvodu se doporučuje zájemcum zúčastnit se prohlídky předmětu aukce <.>
<br> Vlastníkem výše uvedené movité věci je Česká republika,příslušnost hospodaři...
AV Logitech
876/08Uf2019-OSUM
<br> Čj.: UZSVM/OSU/732/201B-OSUM AUKČNÍVYHLÁŠKA
<br> Aukce se řídí platným Aukčním řádem,není-Ii stanoveno v této aukční vyhlášce jinak.Aukční řád je V elektronické podobě uveřejněn na webových stránkách www.oabidkama'etkucz <.>
<br> |.Termín a místo konání aukce
<br> Touto „Aukční vyhláškou" se vyhlašuje konání aukce prostřednictvím Elektronického aukčního systému Správce: Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,IČO: 69797111,dostupného na webových stránkách wwwnabidkamaježkucz.Začátek aukce se stanovuje na den 125912203 v.<.>.<.>.qu'a.<.> hod.Konec aukce se stanovuje na den L.<.> n3.<.>.2mg.v.<.>.<.>.CŽ.<.>.<.>.<.>.<.> hod <.>
<br> Zadavatelem aukce je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.Příslušným pracovištěm Zadvavatele aukce je Odloučené pracoviště Sumperk.Kontaktní osobou je Tereza Sillarová,DiS <.>
<br> II.Podmínky účasti v aukci
<br> Účast v aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního systému (dále jen „EAS“).Způsob registrace je uveden v Aukčním řádu zveřejněném na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz,na těchto webových stránkách je možné také registraci provést <.>
<br> III.Označení vyhlašovatele aukce
<br> Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,lCO: 69797111,za kterou právně jedná Ing.XXXXX XXXXXXX pověřený na základě Příkazu generálního ředitele č.X/XXXX,v platném znění <.>
<br> IV.Předmět aukce
<br> Předmětem aukce je movitá věc,níže specifikovaná <.>
<br> Subwoofer zn.Logitech s 5 ks reproduktorů
<br> Popis předmětu aukce:
<br> Jedná se použitou movitou věc,jejíž stáří nelze přesně určit.Zadavatel aukce ani Provozovatel nezaručují její funkčnost a tuto movitou věc nelze reklamovat.Z tohoto důvodu se doporučuje zájemcům zúčastnit se prohlídky předmětu aukce <.>
<br> Vlastníkem výše uvedené movité věci je Česká republika,příslušnost hospodařit s majetkem
...
AV kolečko
AUKČNÍVYHLÁŠKA
<br> Aukce se řídí platným Aukčním řádem,není-li stanoveno v této aukční vyhlášce jinak.Aukční řád je v elektronické podobě uveřejněn na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz <.>
<br> 884/OSU/201 9-08 UM
<br> Čj.: UZSVM/OSU/740/2019-OSUM
<br> |.Termín a místo konání aukce
<br> Touto „Aukční vyhláškou" se vyhlašuje konání aukce prostřednictvím Elektronického aukčního systému Správce: Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,IČO: 69797111,dostupného na webových stránkách www.nabidkamaietktacz.Začátek aukce se stanmátáje na den] 27.32.1315.v.<.>.<.>.???.<.>.<.> hod.Konec aukce se stanovuje na den 1.<.> “UB-"201ml.<.>.<.>.9.<.>.<.>.<.>.hod <.>
<br> Zadavatelem aukce je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.Příslušným pracovištěm Zadvavatele aukce je Odloučené pracoviště Sumperk.Kontaktní osobou je Tereza Sillarová,DiS <.>
<br> II.Podmínky účasti v aukci
<br> Účast v aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního systému (dále jen „EAS“).Způsob registrace je uveden v Aukčním řádu zveřejněném na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz,na těchto webových stránkách je možné také registraci provést <.>
<br> III.Označení vyhlašovatele aukce
<br> Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,ICO: 69797111,za kterou právně jedná Ing.XXXXX XXXXXXX pověřený na základě Pří kazu generálního ředitele č.X/XXXX,v platném znění <.>
<br> IV.Předmět aukce
<br> Předmětem aukce je movitá věc,níže specifikovaná <.>
<br> Stavební kolečko
<br> Popis předmětu aukce:
<br> Jedná se použitou movitou věc,jejíž stáří nelze přesně určit.Zadavatel aukce ani Provozovatel nezaručují její funkčnost a tuto movitou věc nelze reklamovat.Z tohoto důvodu se doporučuje zájemcům zúčastnit se prohlídky předmětu aukce <.>
<br> Vlastníkem výše uvedené movité věci je Česká republika,příslušnost hOSpodařit s majetkem
<br> státu má Ú...
AV encyklopedie
881ÍOSU/2019—OSUM
<br> Čj.: UZSVM/OSU/737/2019-OSUM
<br> AUKČNÍVYHLÁŠKA
<br> Aukce se řídí platným Aukčním řádem,není—Ii stanoveno v této aukční vyhlášce jinak.Aukční řád je v elektronické podobě uveřejněn na webových stránkách www.nabidkamajetkucz <.>
<br> |.Termín a místo konání aukce
<br> Touto „Aukční vyhláškou" se vyhlašuje konání aukce prostřednictvím Elektronického aukčního systému Správce: Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,IČO: 69797111,dostupného na webových stránkách www.nabidkama'etkucz.Začátek aukce se stanovuje na den12.<.> —1]Z.—.lelgv „„.(ffÍm hod.Konec aukce se stanovuje na den t.<.> -[B.<.> glngv.<.>.<.>.CŽ.či.<.>.hod <.>
<br> Zadavatelem aukce je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.Příslušným pracovištěm Zadvavatele aukce je Odloučené pracoviště Sumperk.Kontaktní osobou je Tereza Sillarová,DiS <.>
<br> ||.Podmínky účasti v aukci
<br> Účast v aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního systému (dále jen „EAS“).Způsob registrace je uveden v Aukčním řádu zveřejněném na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz,na těchto webových stránkách je možné také registraci provést <.>
<br> III.Označení vyhlašovatele aukce
<br> Česká republika — Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,ICO: 69797111,za kterou právně jedná lng.XXXXX XXXXXXX pověřený na základě Příkazu generálního ředitele č.X/XXXX,v platném znění <.>
<br> IV.Předmět aukce
<br> Předmětem aukce je movitá věc,níže specifikované <.>
<br> Ottova obrazová encyklopedie ČR
<br> Popis předmětu aukce:
<br> Jedná se použitou movitou věc,jejíž stáří nelze přesně určit.Zadavatel aukce ani Provozovatel nezaručují její funkčnost a tuto movitou věc nelze reklamovat.Z tohoto důvodu se doporučuje zájemcům zúčastnit se prohlídky předmětu aukce <.>
<br> Vlastníkem výše uvedené movité věci je Česká republika,příslušnost hospodařit s majetkem
<br> státu má...
AV Columbine
880/08U/2019-OSUM Čj.: UZSVM/OSU/736/2019-OS U M
<br> AUKČNÍVYHLÁŠKA
<br> Aukce se řídí platným Aukčnírn řádem,není—Ii stanoveno v této aukční vyhlášce jinak.Aukční řád je v elektronické podobě uveřejněn na webových stránkách www.nabidkama'etku.oz <.>
<br> |.Termín a místo konání aukce
<br> Touto „Aukční vyhláškou' se vyhlašuje konání aukce prostřednictvím Elektronického aukčního systemu Správce: Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,IČO: 69797111,dOSÍUanÉhBŽ %mv webových stránkách
<br> www.nabidkamajetku cz.Začátek aukce se stanovguje na den12.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> hod.Konec aukce se stanovuje na den I."-83401?.<.>.<.>.??.<.>.<.>.<.>.hod <.>
<br> Zadavatelem aukce je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.Příslušným pracovištěm Zadvavatele aukce je Odloučené pracoviště Sumperk.Kontaktní osobou je Tereza Sillarová,DiS <.>
<br> II.Podmínky účasti v aukci
<br> Účast v aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního systému (dále jen „EAS").Způsob registrace je uveden v Aukčním řádu zveřejněném na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz,na těchto webových stránkách je možné také registraci provést <.>
<br> |||.Označení vyhlašovatele aukce
<br> Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,ICO: 69797111,za kterou právně jedná Ing.XXXXX XXXXXXX pověřený na základě Příkazu generálního ředitele č.X/XXXX,v platném znění <.>
<br> lV.Předmět aukce
<br> Předmětem aukce je movitá věc,níže specifikovaná <.>
<br> Soustava reproduktorů Columbine včetně propojovacích kabelů zahrnujících 5 reproduktorů a subwoofer
<br> Popis předmětu aukce:
<br> Jedná se použitou movitou věc,jejíž stáří nelze přesně určit.Zadavatel aukce ani Provozovatel nezaručují její funkčnost a tuto movitou věc nelze reklamovat.Z tohoto důvodu se doporučuje zájemcům zúčastnit se prohlídky předmětu aukce <.>
<...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz