« Najít podobné dokumenty

Obec Cetechovice - Usnesení z 1. mimořádného veřejného zasedání zastupitelstva obce 8. 2. 2019 (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Cetechovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení č. 1 2019.pdf [0,19 MB]
USNESENÍ z 1.mimořádného veřejného zasedání obce Cetechovice
<br> konaného dne 8.února 2019 v 17.30 hodin
<br>
<br>
1.Návrh usnesení:
Starostka navrhuje program zasedání
Zastupitelstvo obce Cetechovice hlasuje o programu zasedání
Výsledek hlasování:
Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání
Usnesení č.1 bylo schváleno <.>
<br>
2.Návrh usnesení:
Starostka navrhuje ověřovatele zápisu paní Bělíkovou a Fornálovou.Zapisovatelkou navrhuje
Simonu Bartošovou
Zastupitelstvo obce Cetechovice hlasuje o návrhu usnesení
Výsledek hlasování:
Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu paní Bělíkovou a Fornálovou,zapisovatelku
Simonu Bartošovou
Usnesení č.2 bylo schváleno
<br> 3.Návrh usnesení:
Starostka obce předkládá cenové nabídky na stavbu: Chodník podél silnice II/432 Cetechovice
od firem Kroměřížské technické služby,s.r.o.a Kvarcit Stav Zborovice s.r.o.Zastupitelstvo se
shodlo vybrat dodavatele s nižší nabídkovou cenou <.>
Zastupitelstvo obce Cetechovice hlasuje
Výsledek hlasování:
Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Zastupitelstvo obce Cetechovice schvaluje dodavatele na stavbu: Chodník podél silnice
II/432 firmu Kvarcit stav Zborovice s.r.o <.>
Usnesení č.3 bylo schváleno
<br>
4.Návrh usnesení:
Starostka obce Cetechovice předkládá návrh na vytvoření pracovního místa na pozici
pracovníka úklidu obce a vyzývá zastupitele k připomínkám <.>
Zastupitelstvo obce Cetechovice hlasuje
Výsledek hlasování:
Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Zastupitelstvo obce Cetechovice schvaluje vytvoření pracovního místa na pozici
pracovníka úklidu obce <.>
Usnesení č.4 bylo schváleno
<br> Zapsala: XXXXXX XXXXXXXXX v.r.Ověřovatelé: XXXX XXXXXXXX v.r <.>
XXXXX XXXXXXXXX v.r <.>
<br> Starostka: Věra Pleslová v.r <.>
<br> Vyvěšeno: 12.2.2019
Sejmuto:

Načteno

edesky.cz/d/2702753

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Cetechovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz