« Najít podobné dokumenty

Obec Brloh (Pardubice) - Rozhodnutí o umístění stavby - Splašková kanalizace Brloh

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Brloh (Pardubice).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument(9 MB)
l l!llllll ll llllllil ll!l lll lllill !llll l!llil llll! ll!ll llllll |! lllil lill MUPCXOOBEENU : MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘBLOUČ oDBoR sravnnNí Československé armády 1665,535 33 Přelouč §nis.zn.: STl20898l20I8lZýCj.: MUPC 289012019 Spis <.>,skart,znak 328,3,A,5 Vfizuje: XXXXXXXX XXXXXX Tel.: XXX XXXXXX E-mail: jaroslav,zeleny@mestoprelouc,cz Datum: 7.2,2019 účastníci řízeníz Žadatelz Obec Brloh,se sídlem Brloh 69,535 01 Přelouč,IČ 002 73 384 O bec,na jejimž území má byt p ožadov aný zámér u skutečněn : Město Přelouě,Československé armády 1665,535 0l Přelouě Obec Brloh,Brloh 69,535 01 Přelouě Vlastníci pozemků: Město Přelouě,Československé armády 1665,535 0l Přelouč Pardubický kraj,Komenského náměsti 125,530 02 Pardubice - zastoupený Správou a údržbou silnic Pardubického kraje,Doubravice 98,533 53 Pardubice XXXXXXXXX XXXXXX,Na Hlásce XXX,XXX XX řIrochův T}nec MUDr,XXXXXXXXX XXXXXX,U lipové aleje XXX,XXX XX Praha LIPONOVA,a,s <.>,Lipoltice 104,533 64 Lipoltice Ing.XXXXXXXX XXXX,Yaly X,XXX XX Přelouě XXXXXXXX XXXXXX,Mokošín XX,XXX XX Přelouč XXXXXXX XXXXXXXXX,Brloh XX,XXX Xl Přelouč MUDr.XXXXX XXXXX,CSc <.>,Smilova XXX,XXX XX Pardubice XXXXX XXXXXXX,Smilova XXX,XXX XX Pardubice XXXXXX XXXXX,Brloh X,XXX Xl Přelouě ZdeňkaČerná,Brloh 9,535 0l Přelouč XXXXXX XXXXXXX,Br|ohXX,XXX XX Přelouč Povodí Labe,státní podnik,Víta Nejedlého 951,500 03 řIradec Králové Zemědělská společnost Brloh s.r.o <.>,Staré Ždánice 206,533 44 Staré Ždánice Státní pozemkový úřad,KPÚ pro Pardubický kraj,Husine cká 1024,130 00 Praha Veronika Stěpánková Hejcmanová,Brloh 72,535 01 Přelouč XXXXX XXXXXXX,Kyjevská XXX,XXX XX Pardubice lng.XXXXX XXXX,Y Dolích XII,XXIXX Světice XXXX XXXXXXXX,U Stadionu XXX,XXX XX Chrudim XXXXXXX XXXXXXXXX,Brloh XX,XXX XX Přelouč XXXXXXXX XXXXX,Sťelova XXXX,XXX XX Přelouč Šárkagělková,Střelova 1445,535 0l Přelouč XXXXX XXXXXXXX,Brloh XX,XXX XX Přelouč XXXX XXXXXXX,Brloh XX,XXX XX Přelouě ZENERGO a.s <.>,Čejč 6I,69614 Čejč XXXXX XXXXXXXX,Brloh XX,XXX XX Přelouč oBEcNÍ tjŘno BRLoH &...

Načteno

edesky.cz/d/2702709

Meta

Stavby   Územní plánování   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Brloh (Pardubice)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz