« Najít podobné dokumenty

Obec Honezovice - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Honezovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

mapa
eva-un hochu
<br> A||-mmm nesl/mw: *
<br> “ aun/mno mmm J'm'm nn.-Ibm ' *
<br> Malahov '
<br> DOPRAVNÍ OPATŘĚNÍ \
<br> oprava propustku na si|.|||/1934o Hradišťany — livjany
<br> 03/2019
č.1748
Stránka 1 z 2
<br>
<br> M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T O D
odbor správní a dopravní
<br> 333 01 Stod,nám.ČSA 294,pracoviště Sokolská 566
<br> tel.379 209 409,fax 379 209 400
<br>
Číslo spisu:
<br> Číslo jednací:
<br> ZN/252/OSD/19
<br> 1748/19/OSD/Fi
<br> Stod,dne 7.2.2019
<br> Vyřizuje:
<br> Tel.:
<br> E-mail:
<br> Bc.XXXXX XXXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> fictumova@mestostod.cz
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
<br>
Městský úřad Stod,jako orgán věcně a místně příslušný dle § 124 odst.6) zákona č.361/2000 Sb <.>,o
<br> provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,na
<br> základě žádosti společnosti SILBA s.r.o <.>,IČ 26397242,Částkova 1977/73,326 00 Plzeň (dále jen
<br> „žadatel“) ze dne 30.1.2019
<br>
<br> s t a n o v í
<br>
v souladu s ustanovením § 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
<br> komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů po předchozím písemném
<br> vyjádření Policie ČR,Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje,územní odbor Plzeň-venkov pod č.j <.>
<br> KRPP-9810-2/ČJ-2019-031106-48 ze dne 18.1.2019,na území správního obvodu obce s rozšířenou
<br> působností Stod,přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci III/19340 v obci Hradišťany
<br> a Honezovice,za účelem opravy silničního propustku <.>
<br>
<br> Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
<br> 1.Stanovené dopravní značení: viz příloha – 1 x A4 <.>
<br> 2.Přechodná úprava provozu se povoluje od 4.3.2019 do 30.3.2019 <.>
<br> 3.Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č.294/2015 Sb <.>,kterou se
<br> provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,technickými podmínkami TP 66 „Zásady
<br> pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“,II.Vydání,a dle příslušných platných
<br> technických norem.Veškeré dopravní značení bude provedeno v základní velikosti podle TP 66
<br>...

Načteno

edesky.cz/d/2702708

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Honezovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz