« Najít podobné dokumenty

Obec Chraštice - Informace o konání řádného zasedání Zastupitelstva obce Chraštice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Chraštice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace o konání řádného zasedání Zastupitelstva obce Chraštice
obec chraštice
Chraštice ě.p.2,262 72 Březnice,email: <,>
ID datové schránky: vq3i4y
<br> PozvÁNKA
<br> Místo konání: obec Chraštice - místnost obecního úřadu,Chraštice č.P,2
<br> Termín konání: 18,2,2019 od 18:00 hodin
<br> NavrženÝ proqram:
1.Zahá4eni
2,Určenízapisovatele
3.kontrola minulého usnesení
4,Schváleni programu
5.Schválení rozpočtového opatření
6.Úprava uspořádání kuchyňky OÚ (Ole platných norem)
7,Doplacení faktury pro firmu ŠlNtolrR,dŮlní a stavební spoleČnost s r.o <.>
8.Nabídka společnosti Lesprojekt XXXXX XXXXXXXX s.r.o.na obnovení lesního
<br> hospodářského plánu na období 10 let
<,> 9,oznámení o podpisu smlouvy na vypracování výběrového řízení na vYbavení
<br> dílny ZŠ Chraštice
10.oznámení o neprodloužení smlouvy o nájmu části nemovitosti se sPoleČností
<br> Vodafone Czech republic a.s <.>
1'1.Stanovení podmínek pro samovýrobu dřeva pro občany
<br> 12.Kácení stromů u vodárny a u rybníka Na Dole
<br> 1 3,p oyizení o becn ích mo b i l n ích telefo n Ů pro starostku a m Ístosta rostY
<br> l4,žádost o vyjádření a souhlas se stavbou a stanovení podmínek pro realizaci
stavby v souvislosti se stavbou dálnice D4
<br> 15.Nabídka svozu jedlých olejů a tuků
16.Schválení směrnice pro nakládání s
17.Odchyt nalezených psů v k.ú.Chraš
18,Závér
<br> Chraštice 11,2,2019
<br> Vyvěšeno: 11,2,2019
Sňato:
<br> XXXXXX XXXXXXXX v z <.>,místostarostka

Načteno

edesky.cz/d/2702688

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Chraštice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz