« Najít podobné dokumenty

Obec Hlavečník - Konkurs na obsazení pracovní pozice ředitele//ředitelky mateřské školy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hlavečník.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Ke stažení ZDE
Obec Hlavečník,533 15 Hlavečník 28
<br> Starostka obce Hlavečnik vyhlašuje ve smyslu ust.5 166 odst.2 zákona č.561/2004 Sb <.>,o předškolním,základním,středním vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou MŠMT č.54/2005 Sb <.>,o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích,ve znění pozdějších předpisů
<br> konkurs na obsazení pracovního místa ředitele! ředitelky mateřské školy
<br> pro Základní školu a Mateřskou školu T.G.Masaryka Hlavečník,okres Pardubice
<br> s termínem nástupu 1.8.2019.Škola bude od tohoto data vykonávat pouze činnost mateřské školy
<br> Požadavky:
<br> — předpoklady pro výkon ředitele školy podle 9 3,5 4,5 5 odst.1 písm.a) a 5 6 zákona č.563/2004 Sb <.>,o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,v platném znění (min.středoškolské vzdělání zaměřené na předškolní pedagogiku,3 roky praxe ke dni podání přihlášky,znalost českého jazyka,trestní bezúhonnost,dobrý zdravotní stav)
<br> - znalost problematiky organizace a řízení ve školství a příslušných předpisů
<br> — občanská a morální bezúhonnost
<br> Qříhlášce přiložte originály neli) úředně ověřené kopie následujících dokladů:
<br> - doklady o dosaženém vzdělání (vysvědčení o maturitní zkoušce nebo VŠ diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce)
<br> - doklad o celém průběhu zaměstnání (včetně funkčního zařazení) a délce praxe
<br> - profesní životopis
<br> - koncepce dalšího rozvoje mateřské školy (max.rozsah 5 stran formátu A4) výpis z rejstříků trestů (ne starší 3 měsíců )
<br> - lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu dané funkce (ne starší 2 měsíců)
<br> - písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkurzního řízení ve smyslu zákona č.101/2000 Sb.o ochraně osobních údajů v platném znění
<br> Přihlášku včetně výše uvedených příloh zašlete doporučeně (nebo osobně na Obecní úřad Hlavečník,Hlavečník 28,533 15 Hlavečník) nejpozději do pátku 15.3.2019 do 17 hodin <.>
<br> Na...

Načteno

edesky.cz/d/2702657

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hlavečník      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz