« Najít podobné dokumenty

Obec Hrabůvka - Směrnice pro zakázky malého rozsahu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hrabůvka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Směrnice pro zakázky malého rozsahu
1
<br>
Obec Hrabůvka
Hrabůvka 61,75301 Hranice I
IČO: 00301299
Telefon: 581 613 634 E-mail: obechrabuvka@atlas.cz www.hrabuvka.cz
<br>
<br>
<br> Směrnice k zadávání zakázek malého rozsahu obce Hrabůvka
<br>
Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu § 14 odst <.>
3 zákona č.134/2016 Sb <.>,o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“),tj.veřejných zakázek na
dodávky a služby pod 2.000.000,- Kč bez DPH a veřejných zakázek na stavební práce pod
6.000.000,- Kč bez DPH <.>
<br>
<br>
1.Specifikace pojmů
<br>
1.1 Zadavatel veřejné zakázky v souladu s § 4 odst.1,písmene „d“,zákona je Obec
Hrabůvka <.>
<br> a) Zadavatel k plnění svých úkolů v rámci zadávání veřejných zakázek pověřuje
oprávněnou osobu <.>
<br>
1.2 Oprávněná osoba (starosta obce) v rozsahu zadávání veřejné zakázky
- jedná za zadavatele navenek
- rozhoduje o vyhlášení veřejné zakázky
- stanoví podmínky zadání zakázky
- rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky
- uzavírá objednávku nebo smlouvu s dodavatelem
<br>
Oprávněná osoba je povinna
<br>
- zabezpečit průběh veřejné zakázky tak,aby byl v souladu se zákonem,právními
předpisy souvisejícími,vnitřními předpisy <,>
<br> - připravuje návrh na zadání výběrového řízení,další příslušné listiny (podklady pro
smlouvy atd.) <,>
<br> - uzavírá smlouvy v souladu s přílohami <,>
- komunikuje s uchazeči <,>
- vydává zadávací dokumentaci v souladu s přílohami těchto pravidel <,>
- je oprávněna vyřizovat za zadavatele i běžnou písemnou korespondenci
<br>
Zkrácené výběrové řízení spočívá ve výběru zakázky stanovené v příloze č.1
<br> Oprávněná osoba může nahradit výběrové řízení dle odst.3 tím,že využije služeb externí firmy
zabývající se službou k provedení veřejné zakázky malého rozsahu na služby mimo režim
zákona č.134/2016 Sb.v platném znění <.>
<br>
2.Veřejné zakázky malého rozsahu
<br>
Veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu § 14 odst.3 zákona není obec v souladu s § 31
povinna zadávat postupem podle zákona,ale musí vždy dodržov...

Načteno

edesky.cz/d/2702640

Meta

Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hrabůvka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz