« Najít podobné dokumenty

Obec Velký Třebešov - Veřejná vyhláška - rozhodnutí (stavební povolení)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Velký Třebešov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde
Pivovarské náměstí 1245 | 500 03 | Hradec Králové Vstřícný,rychlý a profesionální úřad
tel.: 495 817 111 | fax: 495 817 336 – spokojený občan <.>
e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz
www.kr-kralovehradecky.cz
<br> Krajský úřad Královéhradeckého kraje
<br>
VÁŠ DOPIS ZN.: DLE ROZDĚLOVNÍKU
ZE DNE: 2.3.2018
NAŠE ZNAČKA (č.j.): KUKHK-34038/DS/2018-7 (TI)
<br> VYŘIZUJE: Ing.XXXXXXXX XXXXXXXXXXX
ODBOR | ODDĚLENÍ: odbor dopravy a silničního hospodářství
oddělení silničního hospodářství
LINKA | MOBIL: 650
E-MAIL: mteichmanova@kr-kralovehradecky.cz
<br> DATUM: 5.2.32019
<br> Počet listů: 27
Počet příloh: / listů: 0
Počet svazků: 0
Sp.znak,sk.režim: 280.13.1,A/10
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
<br> Výroková část:
<br> Krajský úřad Královéhradeckého kraje,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako
příslušný speciální stavební úřad podle § 15 odst.1 písmene c) zákona č.183/2006 Sb.o
územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon) ve znění pozdějších
předpisů,vykonávající státní správu dle § 40 odst.3 písm.d) zákona č.13/1997 Sb.o
pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů,projednal ve stavebním řízení
žádost podle § 109 - 114 stavebního zákona,kterou podal dne
2.3.2018 u zdejšího speciálního stavebního úřadu stavebník,Ředitelství silnic a dálnic
ČR,IČO: 65993390,Na Pankráci 56,145 05 Praha,Správa Hradec Králové <,>
Pouchovská 401,503 41 Hradec Králové,zastoupený na základě plné moci Ing <.>
Ivanem Šírem,projektování dopravních staveb a.s <.>,IČO: 28786793,Haškova 1714/3 <,>
500 02 Hradec Králové,který je dále zastoupený Ing.Radimem Dolečkem,IČO:
86675800,Švermova 740,552 03 Česká Skalice (dále jen "stavebník“ a rozhodl takto:
<br> I.Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o
podrobnější úpravě územního rozhodování a stavebního řádu,ve znění pozdějších
předpisů
<br> S T A V E B N Í P O V O L E N Í
<br> „I/14 Česká Skalice - Kleny,oprava silnice“
<br>
<br> 2
<br> obsahující stavební objekty:
<br> SO 101 – Oprava silnice v ...

Načteno

edesky.cz/d/2702636

Meta

Stavby   Dopravní informace   Územní plánování   Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Velký Třebešov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz