« Najít podobné dokumenty

Obec Bezdědovice - Svolání 2. zasedání Zastupitelstva obce Bezdědovice na čtvrtek 21.2. 2019 od 18:00 hodin.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bezdědovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument...
1
<br>
<br> O B E C N Í Ú Ř A D B E Z D Ě D O V I C E
<br>
<br> XXXX XXXXX
<br> S T A R O S T A
<br>
<br>
Datum: 11.2.2019
Č.j.2/2019
<br>
<br>
<br>
V souladu s § 92 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění
<br>
<br> s v o l á v á m
<br>
<br>
2.zasedání Zastupitelstva obce Bezdědovice
<br>
na čtvrtek 21.2.2019 od 18:00 hodin <.>
<br>
<br> Zasedání se koná v kanceláři Obecního úřadu Bezdědovice <,>
Bezdědovice č.p.109 <.>
<br>
<br>
<br>
XXXX XXXXX v.r <.>
<br>
<br>
<br>
Příloha:
<br> Návrh programu 2.zasedání Zastupitelstva obce
<br>
<br> Vyvěšeno na úřední desce obce dne : 11.2.2019
Sejmuto z úřední desky obce dne: 21.2.2019
Vyvěšeno na elektronické úřední desce od 11.2.2019 do 21.2.2019
<br> ___________________________________________________________________
<br>
Bezdědovice č.p.109,388 01 Blatná,tel./fax: 383 423 878,email: bezdedovice@seznam.cz,www.bezdedovice.cz
<br>
<br>
2
<br>
<br>
<br>
Návrh programu 2.zasedání Zastupitelstva obce
Bezdědovice
<br>
dne 21.2.2019
<br>
<br> 21.února 2019
<br> 1.Zahájení
<br> 2.Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
<br> 3.Schválení programu
<br> 4.Kontrola plnění usnesení z minulého zápisu
<br> 5.Majetkoprávní vztahy
<br> 6.Plnění rozpočtu obce za IV.čtvrtletí 2018
<br> 7.Rozpočtové opatření
<br> 8.Informace starosty a účetní
<br> 9.Různé
<br> 10.Diskuse
<br> 11.Závěr
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
‎C:\Users\Jiří Bláha\Desktop\OBECNÍ ÚŘAD\ZASTUPITELSTVO\Svolání ZO 2019\SVOLÁNÍ ZO 2 2019.doc‎

Načteno

edesky.cz/d/2702634

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bezdědovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz