« Najít podobné dokumenty

Obec Záblatí - Zápis z 38. zasedání zastupitelstva obce Záblatí ze dne 31.05.2018.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Záblatí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis z 38. zasedání zastupitelstva obce Záblatí ze dne 31.05.2018.pdf
Zápis z 38.zasedání zastupitelstva obce Záblatí ze dne 31.05.2018
<br> Místo konání: zasedací místnost OÚ v Záblatí
<br> Začátek: 19,00 hodin
<br> Zasedání řátil : starosta obce Ing.Klabouch Vladislav Přítomno: 6 členů zastupitelstva
<br> Omluveni: XXXXXX XXXX
<br> Zapisovatel: XXXXXXXXXX XXXXXX
<br> Ověřovatelé zápisu: lng.XXXXXX XXXXXXXX,XXXXXXXX XXXXXXX Občané : X
<br> Starosta obce lng.Klabouch Vladislav zahájil jednání,přivítal přítomné zastupitele.Konstatoval,Že zastupitelstvo obce Záblatí je usnášeníschopně & navrhl,aby se řídilo následujícím programem <.>
<br> Návrh programu
<br> 1.Volba zapisovatele
<br> 2.Volba ověřovatelů zápisu
<br>.Kontrola plnění usnesení z 37.zastupitelstva
<br>.Zpráva o výsledku Přezkoumání hospodaření obce Záblatí v roce 2017
<br>.Závěrečný účet roku 2017
<br>.Zpráva kontrolního výboru za rok 2017
<br>.Zpráva finančního výboru za rok 2017
<br>.Schválení přijatých opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o Přezkoumání hospodaření obce Záblatí v roce 2017 9.Rozpočtové opatření č.6/2018
<br> 10.Smlouva o zřízení věcného břemene __ E.ON
<br> 11.Dodatek č.001/2018! ke smlouvě 1030040764/008 o budoucí smlouvě
<br> o zřízení věcného břemene
<br> 12.Odkup plynárenského zařízení
<br> 13.Směrnice pro nakládání s osobními údaji
<br> 14.Prodej pozemků
<br> 15.Nákup pozemků
<br> 16.Směna pozemků
<br> 17.Směna pozemků
<br> 18.Prodej movitého majetku
<br> 19.Prodej movitého majetku
<br> 20.Vyhlášení VŘ — rekonstrukce LC Nad Pumpařem
<br> OOMGUI-lě-UJ
<br> 21.Vyhlášení VŘ— Posílení vodárenské soustavy v obci Záblatí,Záblatí u Prachatic
<br> 22.Vyhlášení VŘ - Posílení vodárenské soustavy v obci Záblatí,v místní částí Řepešín,Záblatí,Záblatí u Prachatic
<br> 23.Vyhlášení VŘ - Oprava místních komunikací
<br> 24.Vyhlášení VŘ — výstavba pietního místa na hřbitově v Záblatí
<br> 25.Vyhlášení VŘ — FITPARK Záblatí
<br> 26.Vyhlášení VŘ - Výstavba vodovodu a kanalizace ZTV Záblatí - Lokalita 11 a 12
<br> 27.Záměr prodeje pozemků
<br> 28.Rů...

Načteno

edesky.cz/d/2702614

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Záblatí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz