« Najít podobné dokumenty

Obec Rovná - ELEKTROTRANS - Oznámení o zahájení stavby a vstupù na pozemky (akce V490/V491 PRE-VIT)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rovná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ELEKTROTRANS - Oznámení o zahájení stavby a vstupù na pozemky (akce V490/V491 PRE-VIT)
ELEKTROTRANS a.s <.>,Ringhofferova 115/1,155 21 Praha 5
<br> Společnost je zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl B,vložka 5283
<br> +420 257 181 911 +420 257 181 912 www.elektrotrans.cz info.praha@omexom.com
<br>
<br>
<br> OZNÁMENÍ
o zahájení stavby a vstupů na pozemky
vlastníkům a nájemcům pozemků v trase stávajícího vedení VVN 220 kV
<br> V221/V222
<br>
Akce: V490/V491 – vedení 400kV PRE – VIT (P.0390) stavebně montážní práce – část 1
<br> Investor stavby: ČEPS,a.s <.>
<br> Zhotovitel stavby: „3E V490/491-vedení 400kV PRE – VIT (P.0390),stavebně-montážní
práce“,společnost společníků s pověřeným společníkem
ELEKTROTRANS,a.s <.>
<br>
<br> Společnost ČEPS,a.s.bude realizovat stavbu „V490/491 – vedení 400 kV PRE – VIT“ <.>
Jedná se o přestavbu stávajícího vedení 2x220 kV V490/491,které bude propojovat nové
části transformoven TR Vítkov a TR Přeštice.Tímto bude zajištěno zvýšení přenosové
schopnosti tohoto vedení a tím související zajištění celkové přenosové schopnosti a
spolehlivosti přenosové soustavy ČR.Na stavbu bylo vydáno Ministerstvem pro místní rozvoj <,>
odborem územně a stavebně správním,dne 5.12.2017,územní rozhodnutí o umístění stavby
pod č.j.MMR-24811/2017-83/1739,které nabylo právní moci dne 9.1.2018 <.>
<br>
Zahájení prací – 1.3.2019,předpokládané ukončení výstavby – 11/2020 <,>
ukončení stavby – 11/2021 <.>
<br>
<br> Pro zajištění prací bude nutné v průběhu výstavby nového vedení vstupovat a vjíždět
s těžkou technikou na pozemky ve vašem vlastnictví či užívání,které se nachází pod vedením
a jeho okolí.Pro příjezd k jednotlivým stožárům bude v maximální míře využíváno stávajících
příjezdových cest a přístupů.Jednotliví zúčastnění vlastníci či uživatelé budou ještě obesláni
samostatným oznámením s uvedením konkrétních pozemků <.>
<br> Pozemky dotčené prováděnými pracemi budou po ukončení výstavby uvedeny do stavu
odpovídajícího předchozímu účelu nebo užívání.Majetková újma na zemědělských plodinách
či jiná škoda prokazatelně vzniklá v důsl...

Načteno

edesky.cz/d/2702579

Meta

Stavby   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rovná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz