« Najít podobné dokumenty

Obec Rybníky - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o odstranění stavby

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rybníky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o odstranění stavby
Městský úřad Moravský Krumlov
odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300754
Nám.Klášterní 125 Fax:515300759
672 11 Moravský Krumlov E-mail: eliss@mkrumlov.cz
SZn: SMUMK 2792/2019 VÚP/EL V Moravském Krumlově dne 6.2.2019
čj: MUMK 2792/2019
Vyřizuje: Ing.XXXX XXXX
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
O Z N Á M E N Í
zahájení řízení o odstranění stavby
<br>
<br> Městský úřad Moravský Krumlov,odbor výstavby a územního plánování,jako stavební úřad
příslušný podle § 13 odst.1,písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním
řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a místně příslušný podle § 11 odst <.>
1 písm.b) zákona č.500/2004 Sb <.>,správního řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní
řád),oznamuje v souladu s ustanovením § 46 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád <,>
v platném znění,zahájení řízení podle § 129 odst.1 písm.b) stavebního zákona,o odstranění
stavby – „VN 111: TS,kVN o.Vémyslice koupaliště“ na pozemcích p.č.721/1,722/1,722/3 <,>
733/1,734/1,4797,4799,4832/1,4835,5239,5259,5260/1,5263,5264,5265/1,5266,5267 <,>
5268,5281,5282 v k.ú.Vémyslice,p.č.2269 a 2275 v k.ú.Rybníky na Moravě,prováděné či
provedené bez rozhodnutí vyžadovaného stavebním zákonem nebo bez opatření nebo jiného
úkonu toto rozhodnutí nahrazující <.>
<br>
O zahájení řízení stavební úřad uvědomuje v souladu s ustanovením § 47 odst.1
správního řádu známé účastníky řízení a současně nařizuje k projednání předložené žádosti ústní
jednání spojené s ohledáním na místě na den
<br>
<br>
12.března 2019 v 9.00 hodin
<br>
se schůzkou pozvaných na místě samém <,>
před vstupem na koupaliště Městyse Vémyslice na p.č.5259 v k.ú.Vémyslice
<br>
<br>
Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu jako oprávněná úřední osoba,pokud plní úkoly
podle stavebního zákona,je za podmínek uvedených v ustanovení § 172 odst.1) stavebního
zákona oprávněn vstupovat na cizí pozemky,stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků <,>
při zjišťování stavu stavby a pozemku a opat...

Načteno

edesky.cz/d/2702572

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Veřejná vyhláška   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rybníky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz